Mučenje se ne smije tolerirati, a žrtve treba ohrabriti da ga prepoznaju i prijave

Niti jedna država ne smije dopustiti ili tolerirati mučenje ili druge oblike okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja. Ni posebne okolnosti, kao što su ratno stanje ili prijetnja ratom, unutarnja politička nestabilnost ili bilo koji drugi hitni slučaj, ne smiju biti opravdanje za takvo postupanje. Nalaže to UN-ova Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajući postupaka ili kažnjavanja. Svake godine, 26. lipnja, na dan njezinog stupanja na snagu, diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja.

Žrtve je potrebno ohrabriti da prepoznaju i prijave mučenje, a ono ne znači samo nanošenje fizičke i psihičke boli, nego i povredu ljudskog dostojanstva i osobnog integriteta. Podrška obuhvaća odgovornost društva za učinkovitu i kontinuiranu pomoć žrtvama, kao i poduzimanje mjera za uklanjanje mogućih rizika u budućnosti. Postojanje cjelovite strategije za prevenciju mučenja zahtijeva integralni pristup, a on sadrži pravni okvir koji zabranjuje mučenje, učinkovitu provedbu tog okvira, kao i postojanje mehanizama koji nadziru provedbu nacionalnih i međunarodnih standarda. Svaka država mora uspostaviti brzu i nepristranu istragu kad postoji osnovana sumnja na mučenje, a to obuhvaća i situacije u kojima ne postoji formalni prigovor nadležnom tijelu.

Preventivni obilasci u mjestima lišavanja slobode jedna su od aktivnosti prevencije mučenja, uspostavljeni prije točno 10 godina, a zadaća su Nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM). U Hrvatskoj tu djelatnost od 2012. obavlja Ured pučke pravobraniteljice, što uključuje nenajavljene obilaske mjesta lišavanja slobode i razgovore bez nadzora sa zatvorenicima i drugim zadržanim osobama, kao i davanje preporuka i upozorenja nadležnim za uklanjanje uočenih propusta i nedostataka. U 2015. NPM je obišao 72 mjesta unutar zatvorskog i policijskog sustava, psihijatrijsku bolnicu, domove za starije i nemoćne te mjesta boravka i kretanja izbjeglica tijekom izbjegličke krize. To je 227 posto više obilazaka, nego prethodne godine.

U Izvješću pučke pravobraniteljice za 2015. godinu opisan je slučaj zatvorenika koji se pritužio da su ga pravosudni policajci pretukli, no iako je zaprimljen s vidljivim hematomima na licu, njegove tvrdnje nisu ispitane, već je upućen da podnese pritužbu kaznenom tijelu. Njegove tvrdnje trebale su biti ispitane, što bi bilo u skladu s preporukom Odbora protiv mučenja UN-a koju je 2014. uputio Hrvatskoj, o nužnosti ispitivanja svih navoda koji upućuju na moguće mučenje i neljudsko ili ponižavajuće postupanje, uključujući i one o verbalnom zlostavljanju i uporabi prekomjerne sile.

Detaljnije informacije o prevenciji mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajući postupaka ili kažnjavanja, obilascima NPM-a te preporukama pučke pravobraniteljice možete doznati ovdje.

 

Ostale novosti

  • 1