Objavljen vodič za smanjenje broja slučajeva detencije migranata

Rastući interes vlada, civilnog društva i ostalih dionika u potrazi za pouzdanim, jeftinim i humanim načinima tretmana tražitelja azila, izbjeglica i migranata, odnosno potreba za smanjenjem broja slučajeva pritvaranja, potaknuli su Međunarodnu pritvorsku koalicija (IDC) na pripremu svojevrsnog vodiča, kao doprinosa u pronalasku boljih rješenja od pritvora.

Izradi vodiča prethodilo je opsežno istraživanje IDC-a, s ciljem identificiranja alternativa za pritvaranje migranata. Pri tome navode kako je pritvor legalan, nužan i proporcionalan u pojedinačnom slučaju, kada se primjenjuje samo kao posljednje sredstvo i u izuzetnim slučajevima te nudi opciju smještaja u zajednice gdje god je to moguće jer su učinkovitije.

Zadržavanje migranata u pritvoru u porastu jer vlade nastoje regulirati neželjenu prekograničnu migraciju. Pritvorski kapaciteti se i nadalje povećavaju što to utječe negativno na ljudska prava, šteti zdravlju i dobrobiti te uzrokuje nepotrebnu ljudsku patnju. Politika pritvaranja je skupa za primjenu i ne ispunjava svoje ciljeve. Umjesto toga, alternativni načini rješenja problema koji se nude su jeftiniji, humaniji i učinkovitiji. Istraživanjem je ustanovljeno da alternative mogu postići visok stupanj udovoljavanja zahtjevima migrantskih procedura, u čak 95% slučajeva se migranti osobno pojavljuju, a u 69% slučajeva samostalno odlaze ako im je odbijen zahtjev za azilom. Alternative, osobito one koje sadrže postupanje po predmetu i pravni savjet, također pomažu u postizanju učinkovitih i održivih ishoda gradeći povjerenje u imigracijsku proceduru i smanjenju neutemeljenih žalbi. To može poboljšati krajnje imigracijske rezultate, bilo integraciju pojedincima kojima je odobren status ili odlazak u odbijenim slučajevima.

IDC je globalna mreža od preko 300 organizacija civilnog društva i pojedinaca u više od 70 zemalja, koje se zalažu za istraživanja i pružaju izravne usluge izbjeglicama, azilantima i migrantima koji se nalaze u imigracijskom pritvoru.