Lista sigurnih zemalja: FRA traži poštivanje osnovnih prava prilikom povrata migranata

Agencija za temeljna prava EU (FRA) objavila je 23.ožujka 2016. u Beču svoje mišljenje o određivanju liste sigurnih zemalja za povratak migranata, u kojem traži poštivanje četiri osnovna prava.

Pravo na azil, nenasilno vraćanje i zabranu kolektivnog progona podrazumijeva da svaki tražitelj azila iz sigurne zemlje ima pravo biti saslušan i imati mogućnost da uz asistenciju izloži svoj zahtjev, što jamči i pravo EU, te da nitko, bez iznimke, ne smije biti vraćen u zemlju u kojoj mu prijeti rizik od progona.

Pravo na učinkovit pravni lijek znači da svi tražitelji azila imaju pravo na pravnu pomoć, potpune informacije i žalbe na odluke, te im treba im biti dopušteno da ostanu u državi članici dok traje žalbeni postupak, i kada dolaze iz zemlje označene kao sigurne.

Pravo na nediskriminaciju znači da je nužno osigurati jednaki tretman za sve, ali i voditi računa da manjinske skupine ne budu izložene većem riziku od progona u slučaju povratka u zemlju porijekla.

Na kraju se posebice naglašavaju prava djece, s naglaskom na one bez pratnje, čiji se zahtjevi ne bi trebali rješavati prebrzo, već im je nužno posvetiti dovoljno vremena za procjenu što je u skladu s načelom najboljeg interesa djeteta, sukladno europskom i međunarodnom pravu. Dodatno, kad se zahtjevi za procjenu sigurnih zemalja rješavaju na graničnim prijelazima, djeca se ne bi trebala proizvoljno zadržavati u pritvoru.

FRA navodi kako ova četiri prava treba uzimati u obzir zajedno s odgovarajućim zaštitnim mehanizmom kojeg jamči Direktiva o postupku za odobravanje azila, a pruža minimum zaštite, i koja se također u potpunosti mora jamčiti izbjeglicama iz zemalja koje se nalaze na listi EU kao sigurne zemlje porijekla. To su zemlje tražitelja azila u kojima ne postoji rizik od njihova progona. Države članice EU uvele su zajedničku listu takvih država u namjeri da ujednače i ubrzaju postupak odobravanja azila, kao i da ograničena sredstva koja im stoje na raspolaganju usmjere ka prihvatnim centrima.

“EU lista sigurnih zemalja porijekla može pomoći EU u rješavanju migrantske krize dokle god se poštuju osnovna ljudska prava. Važno je da izbjeglice koje se nalaze pred vjerojatnim prisilnim povratkom imaju mogućnost na osnovi individualnih okolnosti pozvati se na neki od mehanizama zaštite”, rekao je direktor FRA, Michael O'Flaherty.

Stajališta i procjene FRA služe za odlučivanje u Europskom parlamentu o prijedlozima Komisije, a možete ih pročitati ovdje

Ostale novosti

  • 1