Drugi sastanak članova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM)

Dana 19. studenog 2012. godine održan je sastanak članova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM). Na sastanku su svi članovi NPM-a upoznati s radom i aktivnostima NPM-a u 2012. godini te je dogovoren plan rada za 2013. godinu, čija će realizacija u velikoj mjeri ovisiti o visini sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2013. godinu te eventualnom povećanju broja savjetnika koji rade u Uredu pučkog pravobranitelja na području zaštite osoba lišenih slobode i NPM-a.
Na sastanku je naglašena potreba za izradom detaljnog plana svakog pojedinog obilaska, što će doprinijeti kvaliteti obavljanja poslova NPM-a.Ostale novosti

  • 1