Okrugli stol "Uloga obitelji i resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika

Dana 22. svibnja 2015. godine, u Ministarstvu pravosuđa, predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice sudjelovala je na okruglom stolu na temu „Uloga obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika“. Okrugli stol su zajednički organizirali Hrvatsko psihološko društvo i Ministarstvo pravosuđa.

Cilj okruglog stola bio je osvijestiti važnost obitelji u resocijalizaciji zatvorenika i osuđenika te razmotriti načine na koji sustav može pružiti podršku kako osobi koja izdržava kaznu tako i cijeloj njegovoj obitelji. Ujedno je to bila i prilika za unapređenje suradnje među stručnjacima koji rade u kaznenim tijelima, na poslovima probacije te u centrima za socijalnu skrb.

Između ostalih, u okviru uvodnih izlaganja dan je prikaz rezultata istraživanja o kontaktima zatvorenika s obitelji, koje je provedeno u kaznionicama u Požegi i Glini. U istraživanju su ispitani pojedini elementi boravka u kaznionici koje zatvorenici percipiraju kao prepreke održavanju kontakta s obitelji, ali i elementi koji pridonose lakšem boravku u kaznionici tijekom izvršavanja kazne zatvora.

Predstavnica ureda pučke pravobraniteljice u svom je izlaganju, između ostalog, istakla da pravo na poštivanje obiteljskog života zatvorenika obuhvaća pozitivnu obvezu države da pomogne zatvoreniku u uspostavljanju i održavanju učinkovitih kontakata sa svojom obitelji te je navela stajališta Europskog suda za ljudska prava, izražena u pojedinim odlukama donesenim po zahtjevima zatvorenika na kršenje njihovog prava na poštivanje obiteljskog života (članak 8. Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda). Također je naglasila i stajalište, koje je Ustavni sud zauzeo još 2008. godine, da se u cilju kompenzacije prenapučenosti zatvorenicima mora u najvećoj mogućoj mjeri olakšati veza s obitelji. Završno je istaknula da iako se ne može reći da zatvorski sustav ignorira važnost održavanja kontakata između zatvorenika i njegove obitelji, ne može se reći ni da ga smatra jednim od prioriteta te da se nada da ovaj okrugli stol predstavlja početak intenziviranja aktivnosti zatvorskog sustava na ovom području.     

Ostale novosti

  • 1