Predstavnici NPM-a sudjelovali su na TAIEX seminaru o nadzoru psihijatrijskih ustanova radi zaštite od mučenja ili neljudskog postupanja

Predstavnici NPM-a sudjelovali su na seminaru o nadzora psihijatrijskih ustanova radi zaštite od mučenja ili neljudskog postupanja koji je održan 20. i 21. listopada 2014. godine u Skopju.  Seminar je organiziran kao dio suradnje mreže nacionalnih preventivnih mehanizama (NPM) Jugoistočne Europe u suradnji sa TAIEX-om.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici NPM-ova iz mreže Jugoistočne Europe (Albanija, Austrija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija), predstavnici pravobraniteljskih institucija Bosne i Hercegovine i Mađarske,  predstavnici Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), predstavnici Pododbora Ujedinjenih naroda za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (SPT) te brojni stručnjaci iz područja psihijatrije.

Na seminaru se raspravljalo o međunarodnim standardima koji se primjenjuju radi zaštite od mučenja i neljudskog postupanja u psihijatrijskim ustanovama te su razmijenjena iskustva i primjeri dobre prakse između sudionika seminara. Osnovne teme seminara bile su: (i) uloga NPM-ova u nadzoru psihijatrijskih ustanova kao mjesta u kojima se nalaze osobe lišene slobode; (ii) metodologija koja se koristi prilikom posjeta; (iii) uloga psihijatra prilikom NPM posjeta; (iv) prisilno liječenje i prisilni smještaj; (v) korištenje mjera sputavanja prema pacijentima; (vi) zaštita ranjivih skupina (žene, djeca) u psihijatrijskim ustanovama; (viii) uvjeti smještaja i tretman pacijenata.

Na kraju seminara je održan sastanak predstavnika mreže NPM-ova Jugoistočne Europe te je odlučeno da predsjedavanje mrežom preuzima NPM Albanije.

Ostale novosti

  • 1