Europski sastanak Međunarodnog savjeta za rehabilitaciju žrtava mučenja (IRCT)

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sudjeluje na Europskom sastanku Međunarodnog savjeta za rehabilitaciju žrtava mučenja (IRCT) koji se održava u Zagrebu od 6. do 8. listopada 2014. godine. U uvodnom dijelu ovog međunarodnog događaja, pučka pravobraniteljica je ukazala na djelokrug rada Ureda pučkog pravobranitelja i posebno istakla važnost Nacionalnog preventivnog mehanizma koji je uspostavljen sukladno Fakultativnom protokolu Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja.

U Uredu pučkog pravobranitelja upravo se dovršava prvo alternativnog izvješća Odboru protiv mučenja UN-a kako bi Odbor dobio što potpuniji uvid pri razmatranju državnog izvješća. 

Glavni tajnik IRCT-a Victor Madrigal Borloz zahvalio se pučkoj pravobraniteljici na podršci ovom događaju kao i na zajedničkom radu u suzbijanju pojave mučenja i ugrožavanja dostojanstva pojedinca. Pri tome je posebno naglasio da pravo na rehabilitaciju jest dio međunarodnog humanitarnog prava, pa prema tome države imaju obveze osigurati njegovu zaštitu. 

Ostale novosti

  • 1