Platforma o pravima migranata i tražitelja azila

U prostorijama Agencije za temeljna prava Europske unije (FRA) u Beču održani su, 23. i 24. rujna, sastanci Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) radne skupine za azil i migracije te Platforme o pravima migranata i tražitelja azila na kojem su sudjelovali predstavnici NPM-a.

Na sastanku ENNHRI radne skupine za azil i migracije raspravljalo se o radnim metodama i ključnim pitanjima te su određene teme: nadgledanje prisilnih povrataka stranaca; pritvor za imigrante i tražitelje azila; problemi osoba bez državljanstva; izbjeglice iz Sirije i humanitarna kriza; Konvencija o pravima radnika imigranata i push-backs (pitanje „odguravanja“ imigranata od strane mediteranskih država).

Drugog dana rada održana je Platforma o pravima migranata i tražitelja azila s ciljem bliže suradnje, koordinacije i razmjene informacija  između nacionalnih i međunarodnih tijela koja se bave zaštitom ljudskih prava u području azila i migracija te određivanje konkretnih planova kako bi se raspravilo o metodama rada platforme o azilu i migracijama te napravili planovi rada o odabranim temama nakon rasprave u manjim grupama.Platforma je zaključena izvještajem svake radne skupine te raspravom o budućim planovima za poboljšanje međusobne suradnje i poduzimanjem konkretnih koraka radi bolje zaštite prava imigranata i tražitelja azila, ponajprije poboljšanjem legislative u tom području na razini Europske Unije.

Ostale novosti

  • 1