Pokrenuta javna rasprava povodom Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu

Ministarstvo pravosuđa objavilo je na svojim mrežnim stranicama tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja čime je otvorena javna rasprava u koju pozivamo svu zainteresiranu javnost da se uključe.

Predložene izmjene imaju za cilj povećanje učinkovitosti obavljanja poslova NPM-a putem: omogućavanja većeg broja obilazaka mjesta gdje se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode; aktivnijeg sudjelovanja udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava; aktivnije uključivanje većeg broja neovisnih stručnjaka te uključivanja posebnih pravobraniteljica u obavljanje poslova NPM-a. Potrebno je napomenuti da su rješenja predviđena Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja prihvaćena u brojnim poredbenim zakonodavstvima u kojima su poslovi NPM-a u nadležnosti ombudsmana te je opravdano očekivati da će doprinijeti jačanju zaštite osoba lišenih slobode.

Ostale novosti

  • 1