Poziv na dostavu podataka za opis stanja ljudskih prava i pojava diskriminacije u Hrvatskoj u 2017.

U sklopu pripreme Izvješća pučke pravobraniteljice za 2017., i ove godine pozivamo sve zainteresirane na suradnju i dostavu informacija, iskustava i zapažanja o stanju ljudskih prava i pojavama diskriminacije u Hrvatskoj.

 

To se posebno odnosi na:

- pojave i slučajeve ugroze ljudskih prava i diskriminacije koje ste uočili u protekloj godini;

- probleme vezane uz slučajeve diskriminacije s kojima se susreću grupe građana/ki koje vam se obraćaju.

- na sudske postupke vezane uz diskriminaciju, te presude u tim slučajevima, ukoliko ste ih pokretali;

- istraživanja u vezi pojavnosti diskriminacije, ukoliko ste ih provodili;

- prijavljivanje diskriminacije te smatrate li da građani/ke prijavljuju diskriminaciju rjeđe nego što se ona uistinu događa i, ako da, koji su za to razlozi;

- uočene probleme u ostvarivanju ljudskih prava onih skupina građana/ki koje vam se obraćaju i čijom zaštitom prava se bavite.

Ujedno, molimo organizacije civilnog društva da nam dostave informacije o tome jesu li osjetili posljedice smanjena sredstava za rad te opis prepreka s kojima su suočeni u svom svakodnevnom radu.

Opisu stanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj u 2017. godini mogu pridonijeti i sva druga saznanja, kao i relevantni statistički podaci, istraživanja, zaključci i drugi izvori informacija koje smatrate važnima.

Molimo da nam ove informacije dostavite do 19. siječnja 2018. godine na adresu:

Ured pučke pravobraniteljice

Trg hrvatskih velikana 6

10 000 Zagreb

ili putem elektroničke pošte na

Ostale novosti

  • 1