Prijedlozi amandmana u sklopu izmjena Zakona o strancima

U postupcima odobrenja i produžetka privremenog boravka ne uvažavaju se dostatno posebne životne okolnosti, socijalni i humanitarni razlozi, već se prvenstveno inzistira na pribavljanju valjane putne isprave. Takva praksa nerijetko je dovodila do razdvajanja obitelji na određeno vrijeme, posebice roditelja od maloljetne djece, upozorila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović u obrazloženju amandmana koje je predložila u sklopu javne rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

Stoga je nužno, naglasila je, propisati iznimku prema kojoj valjanu putnu ispravu neće biti nužno pribaviti, u slučajevima kada to nije moguće učiniti u diplomatskom predstavništvu strane države u Hrvatskoj ili kada bi njezino pribavljanje kao posljedicu imalo razdvajanje obitelji.

Također je nužno propisati obvezu Ministarstva unutarnjih poslova da osigura promatranje prisilnih udaljenja, te da pravilnikom uredi postupak njegovog nadzora i provedbe.

U dijelu koji govori o kvotama za zapošljavanje državljana trećih zemalja, potrebno je propisati kako se ona utvrđuje i u skladu s migracijskom politikom, uz već navedeno stanje na tržištu rada.

Sve ostale predložene amandmane i njihova obrazloženja možete pronaći u privitku.

Pravobraniteljica je naglasila i kako je kao opravdanje za donošenje zakona po hitnom postupku navedena potreba njegovog hitnog usklađivanja s odredbama Direktive 2004/38/EZ o slobodi kretanja građana EU i članova njihovih obitelji, Direktive 2014/67/EU o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjene Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta. Međutim, nije jasno zašto prijedlozi izmjena i dopuna Zakona u velikoj mjeri sadrže i odredbe koje s navedenim Direktivama nisu povezane i za koje, samim time, ne postoje razlozi za donošenje po hitnom postupku.  

Tijekom ranijih izmjena Zakona o strancima, u 2016. godini, uvaženo je više prijedloga pravobraniteljice, poput onoga koji se odnosio na neprihvatljivost zabrane pomaganja, iz humanitarnih razloga, strancima u nezakonitom boravku, tranzitu i nezakonitom prijelazu. Između ostalog, uvažen je i prijedlog da se povoljniji uvjeti za odobravanje stalnog boravka primjenjuju za osobe koje su rođene i od rođenja žive na području RH. Više o prethodnim prijedlozima možete pronaći ovdje.

Ostale novosti

  • 1