Slijedom prijašnjih reakcija naših Ureda o raspisivanju referenduma o ustavnoj definiciji braka, držimo važnim javno iznijeti zajednički stav pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova o ovome pitanju.

Pučka pravobraniteljica i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ističu kako prijedlog referendumskog pitanja jest protivan članku 14. kojim se zabranjuje diskriminacija te članku 3. Ustava kojim je propisano da je jednakost (zajedno s nacionalnom ravnopravnošću i ravnopravnosti spolova te poštivanjem prava čovjeka) jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Odredba u Ustavu kojom bi se brak definirao kao zajednica žene i muškarca, predstavljala bi dovođenje izvanbračnih i istospolnih zajednica u nepovoljniji položaj.

Pravobraniteljice naglašavaju potrebu sagledavanja ustavnog teksta kao cjeline, te podsjećaju da se svaka ustavna odredba mora tumačiti u skladu s najvišim vrednotama ustavnog poretka koje su temelje za tumačenje samog Ustava.

Upravo radi otklanjanja mogućnosti da se u budućnosti, voljom većine građana putem neposrednog izjašnjavanja dovedu u pitanje prava pripadnika bilo koje manjine, od izuzetne je važnosti da se prilikom predstojećih ustavnih izmjena predvidi i kako se odredbe Ustava, prvenstveno one koje se odnose na ljudska i manjinska prava, ne mogu mijenjati referendumom.

Osim toga, očito je potrebno i propisati postupovna pravila za promjenu Ustava kad o toj promjeni neposredno odlučuje narod. Trenutno taj postupak nije uređen niti Ustavom niti zakonom, što je ozbiljan propust kojeg treba ga što skorije ispraviti.


PUČKA PRAVOBRANITELJICA                                         PRAVOBRANITELJICA ZA 
                                                                                            RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Lora Vidović                                                                        Višnja Ljubičić, dipl. iur.

 

Od 1993. godine, kada je Glavna skupština Ujedinjenih naroda odlučila da će se na taj dan promicati potreba za smanjenjem siromaštva u svim zemljama, 17. listopada obilježava se kao Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Ovaj dan obilježava se samo jedan dan nakon Svjetskog dana hrane, koji je posvećen upravo onima kojma je ugroženo temeljno ljudsko pravo na život zbog nedostatka hrane, u svijetu od kojeg pati još uvijek 3 milijarde ljudi.

Milijuni ljudi diljem svijeta 10. listopada obilježavaju Svjetski dan beskućnika, tijekom kojeg se, na različite načine, želi promijeniti živote beskućnika u njihovim lokalnim zajednicama. S toga Pučka pravobraniteljica ponovno skreće pozornost javnosti na težak socijalni statusu beskućnika, budući da je njihova skrb, u vidu prihvatilišta i pučkih kuhinja, prepuštena fiskalnim mogućnostima županijama i jedinica lokalne samouprave, bez mogućnosti novčanih transfera s državne razine. I ove smo godine u Izvješću o radu za 2012. upozorili nadležna državna tijela, županije i velike gradove na njihove probleme, posebice na poteškoće oko reguliranja prebivališta, zbog čega ne mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu i prava iz socijalne skrbi. U Izvješću posebno naglašavamo kako bi starijim i bolesnim beskućnicima sustav socijalne skrbi trebao bi osigurati primjerenu skrb izvan prihvatilišta, a radno sposobnim, koji zbog statusa beskućnika spadaju u teže zapošljivu skupinu, uz suradnju sa centrima za socijalnu skrb, udrugama i službama za zapošljavanje, omogućiti zaposlenje i time im osigurati dostojanstven život.

Ostale novosti

  • 1