Priopćenje pučke pravobraniteljice povodom Međunarodnog dana starijih osoba

Opća skupština UN-a je proglasila je 1990. godine 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba. Stoga koristim ovaj Dan kako bih podsjetila na doprinos starijih osoba u izgradnji suvremenog društva, njihovo znanje, mudrost i iskustvo koje nam prenose i mogu prenijeti.

Starenje stanovništva uz istovremeno gubljenje uloge starijih osoba u društvu, manjak uvažavanja te neprihvaćanje starenja i starijih rezultiralo je brojnim stereotipima i predrasudama. Imperativ vječne mladosti prisutan u svim segmentima suvremenog društva doprinosi negiranju starenja i starosti što utječe na globalno nerazumijevanju potreba starijih osoba. O starijim se osobama rijetko govori, a kada ih se prikazuje one su najčešće objekt duboko usađenih stereotipa modernog društva. Komparativne prednosti koje donose životno i radno iskustvo i druge okolnosti rijetko se ističu. Siromašenje stanovništva posebno pogađa upravo umirovljenike i starije. Stoga je upravo ovaj Dan važan za poticanje društva na stvaranje okruženja koje će starijim osobama omogućiti sudjelovanje u društvu.

Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije koje je pučka pravobraniteljica provela u 2012. godini potvrdilo je prisutnost ovakvih stavova među i hrvatskim građanima/kama te ukazalo na postojanje socijalne distance prema starijim osobama. Čak 2/5 ispitanika/ca navodi kako su starije generacije puno manje sposobne od mlađih. Zbog predrasuda prema starijima, oni se susreću s nizom problema u svakodnevnom životu, a nerijetko i s diskriminacijom. Zbog svoje su dobi u nepovoljnijem položaju u području rada i zapošljavanja, a doživljavaju diskriminaciju i kod pristupa dobrima i uslugama. Posebnu pozornost želimo skrenuti na problem nemogućnosti korištenja mnogih javnih servisa koji su u novije vrijeme poslali informatizirani, posebice u području zdravstvene zaštite. Nerijetko zbog pretpostavki poznavanja specifičnih tehnologija, procedure za dobivanje određenih usluga umjesto da osobama starije dobi olakšavaju pristup, zapravo ga otežavaju ili onemogućuju u potpunosti. Također u svojim izvješćima ukazujemo na diskriminaciju starijih osoba kojima je potrebna skrb drugih, zbog nedostatka smještajnih kapaciteta u kojima bi mogle boraviti, odnosno loših uvjeta u nekim postojećim ustanovama u kojima su smještene, prije svega, osobe starije životne dobi.

I službena politika, koje ima odgovornost za ostvarivanje socijalne pravde i poštivanje ljudskih prava, u svojim nastojanjima rješavanja društvenih problema produbljenih ekonomskom krizom, ugrožava prava navedene skupine tretirajući ih prije svega kao skupinu koja neopravdano troši i onako ograničene resurse.
Kao tijelo nadležno za zaštitu i promicanje ljudskih prava i kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije, između ostaloga i s osnove dobi, pozivam sve državne institucije, organizacije civilnog društva, ali i širu javnost da se aktivno uključe u suzbijanje uočenih trendova te doprinesu stvaranju društva prilagođenog potrebama svih svojih građana. Također pozivamo starije osobe da nepravedno postupanje uvjetovano njihovom dobi prijave pučkoj pravobraniteljici.