• NPM obišao Odgojni zavod Turopolje

  U razdoblju od 31. siječnja do 1. veljače 2013. godine članovi NPM-a nenajavljeno su obišli Odgojni zavod Turopolje.
  Obilazak nije bio ciljan već je obuhvaćao pregled cjelokupnog rada Odgojnog zavoda Turopolje. Nakon obilaska bit će sastavljeno izvješće s preporukama koje će biti dostavljeno Odgojnom zavodu i Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav.

    • Posjeta Državnom preventivnom mehanizmu Slovenije

  U razdoblju od 22. do 23. studenoga 2012. godine izaslanstvo pučkog pravobranitelja (zamjenik pučkog pravobranitelja, dvije savjetnice pučkog pravobranitelja ovlaštene za obavljanje poslova NPM-a, predstavnica udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja ljudskih prava u NPM-u, savjetnica pučkog pravobranitelja za međunarodnu suradnju i vježbenik u Uredu) bilo je u studijskoj posjeti Državnom preventivnom mehanizmu (DPM) Slovenije, koji od ožujka 2008. godine djeluje u okviru institucije Zaštitnika/ce ljudskih prava Slovenije (Ombudsmana).

 • Drugi sastanak članova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM)

  Dana 19. studenog 2012. godine održan je sastanak članova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NPM). Na sastanku su svi članovi NPM-a upoznati s radom i aktivnostima NPM-a u 2012. godini te je dogovoren plan rada za 2013. godinu, čija će realizacija u velikoj mjeri ovisiti o visini sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2013. godinu te eventualnom povećanju broja savjetnika koji rade u Uredu pučkog pravobranitelja na području zaštite osoba lišenih slobode i NPM-a.
  Na sastanku je naglašena potreba za izradom detaljnog plana svakog pojedinog obilaska, što će doprinijeti kvaliteti obavljanja poslova NPM-a. • Svjetski dan mentalnog zdravlja

  Prije 25 godina Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. listopada Svjetskim danom mentalnog zdravlja, koji se od tada obilježava svake godine u organizaciji Svjetske federacije za mentalno zdravlje (WFMH), kako bi se usmjerila pažnja javnosti na probleme mentalnog zdravlja, na važnost njegovog promicanja te potaknulo ulaganje u mentalno zdravlje.

  Ovogodišnja tema je mentalno zdravlje na radnom mjestu. Naime, vrijeme koje radnici provode na radnom mjestu čini veliki dio njihovog života, a uvjeti rada, uključujući i stres, značajno utječu na njihovo zdravlje. Izvori stresa na radu mogu proizlaziti iz sadržaja i prirode posla te uvjeta u kojima se posao obavlja, ili iz obilježja poduzeća ili ustanove u kojoj radimo.

 • Zaštita zviždača: dio prijedloga pravobraniteljice uvažen, otvorena pitanja nužno riješiti u suradnji

  U Hrvatskom saboru ovaj će se tjedan raspravljati o Prijedlogu zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – tako će se u prvom čitanju naći 10. listopada 2018. na plenarnoj sjednici, Odboru za zakonodavstvo i Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a 11. listopada na Odboru za pravosuđe.

  Prema ovom Prijedlogu, Ured pučke pravobraniteljice predviđen je kao tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje, u dijelu koji se odnosi na zaštitu prijavitelja, što jest u okviru ustavnih ovlasti. Bitno je još jednom istaknuti da pučki pravobranitelj ne može biti tijelo nadležno za ispitivanje i utvrđivanje nepravilnosti, što je ranije bilo predloženo, s obzirom da one uključuju područja kao što su nuklearna sigurnost, financijsko poslovanje ili zaštita životinja, što nije u okviru ustavnih nadležnosti zaštite ljudskih prava i sloboda.