• Potvrđen zamjenik pučke pravobraniteljice

  Mario Krešić imenovan je na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, 11. travnja, za zamjenika pučke pravobraniteljice nakon čega je položio i prisegu. Imenovanje je obveza  koja proizlazi iz fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a bit će nadležan i za opće poslove Ureda pučke pravobraniteljice.

 • Novi izvještaj Amnesty Internationala o Romima

  „Europa je danas dom za 10 do12 milijuna Roma od kojih mnogi žive u strahu od prisilnog iseljenja, policijskog uznemiravanja i nasilnih napada. Uvjeti u kojima su Romi prisiljeni živjeti rezultat su godina službenog zanemarivanja i sustavne diskriminacije. Međutim, daleko od toga da priznaju da je ovakva situacija rezultat njihovog neuspjeha u osiguranju ljudskih prava Roma, neki europski čelnici okrivili su same Rome jer se "nisu uspjeli integrirati"."

 • Otvoreni poziv organizacijama civilnog društva na suradnju s pučkim pravobraniteljem

  Pučki pravobranitelj kao opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava Hrvatskom saboru podnosi godišnje izvješće (čl. 16. Zakona o pučkom pravobranitelju, NN 76/12) te dodatno, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije podnosi godišnje izvješće o pojavama diskriminacije (čl. 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije, NN 85/08, 112/12).

 • Pučka pravobraniteljica sudjelovala na skupu o ljudskim pravima u Kairu

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sudjelovala je, 2. i 3. travnja, na radionici „Suživot i prihvaćanje drugih " u organizaciji Europske unije (EEASa) koja je održana u Kairu. Radionica je dio programa suradnje EU-a i Lige arapskih država (AL), a otvorili su je pomoćnik glavnog tajnika Lige Arapskih država Wageeh Hanafi i veleposlanik Delegacije Europske unije u Kairu James Moran.

 • Okrugli stol o integraciji Roma u Međimurju

  Povodom Međunarodnog dana Roma 8. travnja 2014. organiziran je u Čakovcu okrugli stol Multikulturalnost u odgoju i obrazovanju – Međimurje danas. Na poziv organizatora, Učiteljskog fakulteta – odsjeka u Čakovcu, zamjenica Jagoda Novak sudjelovala je na skupu izlaganjem na temu: Izjednačavanje obrazovnih šansi i uloga socijalne države kao preduvjeti zastupljenosti Roma/kinja u visokome obrazovanju.