• Pravni seminar u Bruxellesu

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović i njena zamjenica Tena Šimonović Einwalter sudjelovale su na Pravnom seminaru za visoku razinu u organizaciji Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET), održanom 19. veljače 2014. u Bruxellesu.

 • Svjetski dan socijalne pravde – poticaj na prihvaćanje viših standarda poštivanja socijalnih prava

  Podsjećamo kako Hrvatska još uvijek nije ratificirala dva važna dokumenta u području socijalnih prava: Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih naroda te Revidiranu Europsku socijalnu povelju Vijeća Europe, što bi pružilo nove instrumente za jačanje socijalnih prava u svakodnevnom životu građana RH. Naime, ratificiranjem Fakultativnog protokola omogućio bi se lakši pristup pravdi u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje, prehranu, vodu, zdravlje, socijalnu sigurnost i obrazovanje, dok je Revidirana socijalna povelja relevantna napose za ostvarenje radničkih prava – danas toliko aktualnih.

 • Održani treninzi o suzbijanju diskriminacije za predstavnike/ce javnopravnih tijela u Poreču, Splitu i Vukovaru

  U okviru projekta „Biram društvo bez diskriminacije" koji provodi nevladina organizacija Cenzura Plus zajedno s partnerima, regionalnim antidiskriminacijskim kontakt točkama pučke pravobraniteljice te pučkom pravobraniteljicom, održan su treninzi za predstavnike/ce javnopravnih tijela. Prvi trening održan je u Poreču, 30. i 31. siječnja u organizaciji Centra za građanske inicijative, drugi je održan 5. i 6. veljače u Splitu u organizaciji partner udruge "Cenzura Plus" dok je treći trening održan 12. i 13. veljače u Vukovaru u organizaciji nevladine udruge "Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć" iz Vukovara.

 • Potrebna osjetljivost i dosljednost u rješavanju pitanja iz područja gospodarskih i socijalnih prava - zajednički poručuju pravobranitelji s regionalnog skupa u Ljubljani

  Pravobranitelji za ljudska prava (ombudsmani) Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije pozivaju vlasti svojih zemalja da pokažu veću brigu, osjetljivost i dosljednost u rješavanju pitanja iz područja gospodarskih i socijalnih prava građana, jer je nepoštivanje tih prava najveća prijetnja ljudskim pravima u cjelini.

 • Mišljenje na Prijedlog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

  Pučka pravobraniteljica je, sukladno ovlasti iz čl. 17. Zakona o pučkom pravobranitelju, dostavila Hrvatskom saboru prijedloge i mišljenje na Prijedlog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama te je aktivno sudjelovala na raspravama na sjednicama Odbora za pravosuđe, Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

  Predložene novine na području prisilne hospitalizacije osoba s duševnim smetnjama, podržavamo, budući da ovako koncipiran Prijedlog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama sadrži, u odnosu na postojeći Zakon, snažnije kontrolne mehanizme od kojih očekujemo da u značajnoj mjeri smanje mogućnost zloporabe instituta prisilnog smještaja.