• Terenski obilazak Karlovačke županije

  Problemi s dostupnošću javne vodoopskrbe i odvodnje te odvozom smeća, kao i osiguravanje socijalnih i zdravstvenih usluga, posebice starijim osobama, bile su glavne teme tijekom dvodnevnog terenskog rada pučke pravobraniteljice Lore Vidović i njezinih suradnika u Karlovačkoj županiji.

  Obilazak je uključivao Karlovac, Vojnić, Krnjak, Rakovicu i Plaški, gdje je održan niz susreta i sastanaka s građanima, županom Damirom Jelićem, gradonačelnikom Damirom Mandićem, načelnicima, djelatnicima Centra za socijalnu skrb, organizacijama civilnog društva, LAG-ovima i predstavnicima nacionalnih manjina. Tijekom dva dana, savjetnici pravobraniteljice primali su i pritužbe građana, a najveći odaziv zabilježen je u Karlovcu. Na temelju pritužbi, ali i informacija o različitim problemima na koje su sugovornici upozorili na sastancima, pravobraniteljica će, kao i do sada nakon obilaska županija, otvoriti niz ispitnih postupaka.

 • Primanje pritužbi građana u Karlovcu, Vojniću i Krnjaku

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima će 12. i 13. rujna 2018. boraviti u Karlovačkoj županiji. Terenski rad uključivat će niz sastanaka i susreta s građanima, udrugama i nadležnim tijelima u različitim dijelovima županije, odnosno u Karlovcu, Barilovićima, Vojniću, Krnjaku, Rakovici i Plaškom.

  Tom prilikom, savjetnici pravobraniteljice primat će pritužbe građana u Karlovcu, Vojniću i Krnjaku. Tako će svi koji žive na tom području, a misle da su im ugrožena ili prekršena ljudska prava ili da su diskriminirani, o svojim problemima moći razgovarati sa savjetnicima. To će moći učiniti u srijedu 12. rujna u Karlovcu (od 10 do 13 u prostorima Grada) te u četvrtak 13. rujna u Vojniću (od 9.30 do 11.30 u Domu kulture) i Krnjaku (od 12.30 do 14.30 u općinskoj vijećnici).

 • Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice (NN 79/18)

  Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 79/18), a na temelju Plana prijma u državnu službu za 2018. godinu (Narodne novine broj 64/18), Ured pučke pravobraniteljice raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta u sljedećim službama: Služba za diskriminaciju (1 izvršitelj), Služba za komunikaciju, suradnju i promicanje ljudskih prava (1 izvršitelj), Služba za opće poslove -Pododsjek za računovodstvo i financije (1 izvršitelj) i  Služba za opće poslove - Pododsjek za uredsko poslovanje i organizaciju rada (1 izvršitelj).

 • Preporuke HZZ-u: kontrolom i podrškom spriječiti probleme korisnika poticaja za samozapošljavanje

  Problemi radnika i nezaposlenih osoba jedan su od najčešćih razloga obraćanja građana pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović, a u 2017. među najbrojnijima su bile pritužbe na korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja. Tako je, između ostalih, cijeli niz pritužbi govorio o problematičnom postupanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema osobama koje koriste poticaje za samozapošljavanje.

 • Posjet Visokog povjerenika OESS-a za nacionalne manjine

  Visoki povjerenik OESS-a za nacionalne manjine Lambert Zannier susreo se 4. rujna 2018. s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović i njezinom zamjenicom Tenom Šimonović Einwalter.

  Sastanak je održan u sklopu službenog posjeta povjerenika Zanniera Hrvatskoj koji, nakon što je nedavno stupio na dužnost, obilazi sve države sudionice OESS-a.