• Stanje ljudskih prava i diskriminacije u 2018. – poziv na dostavu podataka

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović poziva sve zainteresirane za suradnju da dostave informacije, iskustva i zapažanja o stanju ljudskih prava i pojavama diskriminacije u Hrvatskoj u 2018.

 • Predavanje o govoru mržnje i zločinima iz mržnje studentima Pravnog fakulteta u Rijeci

  Savjetnica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja održala je 20. prosinca studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci predavanje o govoru mržnje i zločinima iz mržnje u sudskoj praksi Republike Hrvatske.

 • GANHRI pozdravio usvajanje Marakeškog sporazuma

  Globalni savez nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), koji okuplja više od 110 institucija iz cijelog svijeta, pozdravio je usvajanje Globalnog sporazuma za sigurne, redovne i regularne migracije (tzv. Marakeški sporazum) i pozvao sve dionike da rade na njegovoj provedbi.

  Naročito su istaknuli potrebu primjene ljudskopravaškoga pristupa prilikom provedbe Sporazuma, koji bi trebao ukjučivati međunarodne i regionalne obveze država u odnosu na ljudska prava. Također su pozvali sve države koje još nisu ratificirale Međunarodnu konvenciju o pravima radnika migranata i njihovih obitelji, među kojima je i Hrvatska, da to učine. GANHRI je naglasio i potrebu da države promiču i štite prava migranata, bez obzira na njihov migrantski status, a sve dionike pozvao da ta prava nadgledaju, u okviru svih mehanizama koje im pružaju UN-ova tijela zadužena za praćenje provođenja konvencija za ljudska prava.

 • Usvojena pravila za provedbu Globalnoga sporazumu o klimatskim promjenama

  Nakon dvotjednoga završnog usuglašavanja među 196 zemalja UN-a i EU na konferenciji COP 24, sredinom prosinca 2018. u Katowicama je usvojen paket pravila za provedbu Globalnoga sporazuma o klimatskim promjenama, odnosno za operacionalizaciju Pariškoga sporazuma iz 2015. Mukotrpan rad na pregovaranju financijskih obveza država članica, praćenju napretka te povećanju doprinosa na suzbijanju negativnih posljedica klimatskih promjena trajao je pune tri godine zbog otpora kojeg pružaju gospodarske velesile a koje su ujedno i najveći zagađivači.  

 • Posjet studenata Sveučilišta u Osijeku

  Nepovjerenje u institucije jedan je od ključnih problema koji muči hrvatske građane, složili su se studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović, tijekom posjete studenata Uredu pučke pravobraniteljice 7. prosinca 2018.