• Terenski obilazak Istarske županije

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima je 19. i 20. rujna 2018. boravila u Istarskoj županiji, kako bi se detaljnije upoznala s problemima vezanima uz ljudska prava i diskriminaciju građana na tom području. Tako je posjetila Pulu, Vodnjan, Bale, Motovun, Labin i Pazin, gdje se susrela s organizacijama civilnog društva, LAG-ovima, predstavnicima nacionalnih manjina, djelatnicima Centra za socijalnu skrb, županom te čelnicima ovih gradova i općina. Također je o instituciji pučkog pravobranitelja govorila na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a o temama iz svoje nadležnosti na Radio Rojcu.

 • Ljudsko pravo na vodu – je li vrijeme za zaštitu Ustavom?

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović organizira okrugli stol „Ljudsko pravo na vodu – je li vrijeme za zaštitu Ustavom?“, koji će se održati u ponedjeljak, 24. rujna 2018. od 10 do 12:30 u Uredu pučke pravobraniteljice.

  Pitanje je posebno važno ususret najavljenim reformama u ovom sektoru, i to u vremenu kad čak četvrtina građana kasni s plaćanjem režija, zbog čega se dijelu njih obustavlja usluga javne vodoopskrbe, a 6% stanovnika još uvijek nema mogućnost priključka na sustav.

 • Terenski obilazak Karlovačke županije

  Problemi s dostupnošću javne vodoopskrbe i odvodnje te odvozom smeća, kao i osiguravanje socijalnih i zdravstvenih usluga, posebice starijim osobama, bile su glavne teme tijekom dvodnevnog terenskog rada pučke pravobraniteljice Lore Vidović i njezinih suradnika u Karlovačkoj županiji.

  Obilazak je uključivao Karlovac, Vojnić, Krnjak, Rakovicu i Plaški, gdje je održan niz susreta i sastanaka s građanima, županom Damirom Jelićem, gradonačelnikom Damirom Mandićem, načelnicima, djelatnicima Centra za socijalnu skrb, organizacijama civilnog društva, LAG-ovima i predstavnicima nacionalnih manjina. Tijekom dva dana, savjetnici pravobraniteljice primali su i pritužbe građana, a najveći odaziv zabilježen je u Karlovcu. Na temelju pritužbi, ali i informacija o različitim problemima na koje su sugovornici upozorili na sastancima, pravobraniteljica će, kao i do sada nakon obilaska županija, otvoriti niz ispitnih postupaka.

 • Primanje pritužbi građana u Karlovcu, Vojniću i Krnjaku

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima će 12. i 13. rujna 2018. boraviti u Karlovačkoj županiji. Terenski rad uključivat će niz sastanaka i susreta s građanima, udrugama i nadležnim tijelima u različitim dijelovima županije, odnosno u Karlovcu, Barilovićima, Vojniću, Krnjaku, Rakovici i Plaškom.

  Tom prilikom, savjetnici pravobraniteljice primat će pritužbe građana u Karlovcu, Vojniću i Krnjaku. Tako će svi koji žive na tom području, a misle da su im ugrožena ili prekršena ljudska prava ili da su diskriminirani, o svojim problemima moći razgovarati sa savjetnicima. To će moći učiniti u srijedu 12. rujna u Karlovcu (od 10 do 13 u prostorima Grada) te u četvrtak 13. rujna u Vojniću (od 9.30 do 11.30 u Domu kulture) i Krnjaku (od 12.30 do 14.30 u općinskoj vijećnici).

 • Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice (NN 79/18)

  Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 79/18), a na temelju Plana prijma u državnu službu za 2018. godinu (Narodne novine broj 64/18), Ured pučke pravobraniteljice raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta u sljedećim službama: Služba za diskriminaciju (1 izvršitelj), Služba za komunikaciju, suradnju i promicanje ljudskih prava (1 izvršitelj), Služba za opće poslove -Pododsjek za računovodstvo i financije (1 izvršitelj) i  Služba za opće poslove - Pododsjek za uredsko poslovanje i organizaciju rada (1 izvršitelj).