• Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter otvorila međunarodni seminar Equineta o dobnoj diskriminaciji starijih osoba

  Naglasivši da je diskriminacija osoba starije životne dobi rastući problem u Europi uslijed starenja stanovništva, zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter otvorila je međunarodni seminar „Suzbijanje age-izma i dobne diskriminacije starijih osoba“ („Tackling ageism and age discrimination against older people“), održan u Berlinu 27. i 28. lipnja u zajedničkoj organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) i AGE Platforme Europe, mreže nevladinih organizacija koje se bave problematikom prava i diskriminacije osoba starije životne dobi.

 • Viktimizacija kao jedan od uzroka nedostatnog prijavljivanja diskriminacije na radu i zapošljavanju

  Premda raste broj pritužbi na diskriminaciju, od kojih je u pravilu znatan dio iz područja rada i zapošljavanja, njena stvarna raširenost bitno je veća.Viktimizacija je jedan od više uzroka neprijavljivanja diskriminacije, ali posebno je opasna jer radnike izlaže produljenoj diskriminaciji ili stvara dojam da su bespomoćni, pa mnogi od njih zbog toga pokreću postupke za zaštitu svojih prava tek kada im prijeti prestanak radnog odnosa ili su im radna prava već toliko narušena da to nadilazi strah od posljedica prijavljivanja. A kad se i usude prijaviti diskriminaciju na radnom mjestu ili prilikom zapošljavanja, zbog nepovjerenja i straha od viktimizacije, zaštitu nerijetko traže anonimno ili uz zahtjev za zaštitu identiteta, što potvrđuju i pritužbe koje pristižu pučkoj pravobraniteljici, ali i podaci sindikata, organizacija civilnog društva te Inspektorata rada, kojima su se radnici također obraćali.

 • Savjet za nacionalne manjine upozorava na porast atmosfere nesnošljivosti i etnocentrizma

  Savjet za nacionalne manjine je, u skladu sa svojom zadaćom zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina, 27. lipnja upozorio na pojavu porasta atmosfere nesnošljivosti i etnocentrizma u društvu. Slijedi cjelovito upozorenje Savjeta, kojeg se može pronaći i na internetskoj stranici te institucije:

 • Pučkom pravobranitelju potvrđena akreditacija nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava sa statusom najviše A razine

  Na posljednjoj sjednici Pododbora za akreditiranje (SCA) Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI) koji djeluje pri Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, Pučkom pravobranitelju potvrđen je status najviše A razine usklađenosti s Pariškim načelima, koji propisuju cijeli niz vrlo strogih kriterija čije je ispunjavanje nužno za dobivanje i potvrđivanje statusa nacionalne institucije za ljudska prava kao u potpunosti neovisne i samostalne. Upravo su neovisnost u radu od izvršne vlasti i sposobnost neograničenog izvršavanja svog mandata ključne karakteristike nacionalnih tijela za ljudska prava, a prepoznaje to i Ustav Republike Hrvatske koji propisuje kako je Pučki pravobranitelj samostalan i neovisan u svom radu, što u praksi znači da nitko ne može davati upute o područjima zaštite i promicanja ljudskih prava koje su mu u nadležnosti.

 • Pučka pravobraniteljica upozorila MUP da osigura predstavnicima NPM-a pristup podacima o postupanju prema iregularnim migrantima

  Budući da je tijekom obilaska Postaje granične policije Tovarnik Nacionalnom preventivnom mehanizmu uskraćen uvid u sve podatke o postupanju s iregularnim migrantima, pučka pravobraniteljica Lora Vidović upozorila je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da naloži policijskim službenicima da organiziraju svoj rad i vođenje podataka na način da se osigura učinkovito provođenje međunarodnih i zakonskih obveza Republike Hrvatske, odnosno provođenje nenajavljenih obilazaka policijskih postaja u svrhu učinkovite prevencije od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.