• Održan sastanak predstavnika/ca Ureda pučke pravobraniteljice i regionalnih antidiskriminacijskih kontakt točaka

  U ponedjeljak, 1. prosinca 2014. godine na poziv Ureda pučke pravobraniteljice, održan je sastanak između predstavnika/ca regionalnih antidiskriminacijskih kontakt točaka i predstavnika/ca Ureda. Sastanak je održan sa svrhom upoznavanja s novostima iz prošlogodišnjeg rada udruga te Ureda pučke pravobraniteljice na području suzbijanja diskriminacije te razmjene informacija.

  Na početku sastanka predstavnici/e regionalnih kontakt točaka ukratko su se osvrnuli na aktivnosti koje su tijekom proteklog razdoblja provodile njihove organizacije u vezi suzbijanja diskriminacije te na broj pritužbi koje je svaka od organizacija zaprimila.

 • Predavanje pučke pravobraniteljice u Rektoratu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

  IMG 20141127 111823Dana 27. studenog 2014. godine pučka pravobraniteljica mr. sc. Lora Vidović u Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održala je predavanje pod nazivom „Djelovanje područnih ureda pučke pravobraniteljice i zaštita ljudskih prava u RH“.

  Predavanje je održano dan nakon otvaranja Područnog ureda u Osijeku.  

  Nakon uvodne riječi prorektora prof. dr. sc. Marija Vinkovića, pučka pravobraniteljica je prisutnima: čelnicima javnih institucija, predstavnicima organizacija civilnog društva i studentima osječkog sveučilišta predstavila instituciju pučkog pravobranitelja, njezin razvoj u Republici Hrvatskoj od ustrojavanja do danas, odnosno postupno širenje ovlasti ove institucije.

  Nadalje je predstavila način i područja rada te je posebno istaknula koja su očekivanja od novootvorenih područnih ureda: omogućiti bolju dostupnost institucije građanima i povećati efikasnost zaštite njihovih prava te postići i/ili unaprijediti suradnju sa širokim krugom dionika na lokalnoj/regionalnoj razini: nevladinim udrugama, tijelima područne (regionalne) samouprave, vijećima nacionalnih manjina, vjerskim zajednicama, akademskom zajednicom, stručnjacima.

 • Područni ured pučke pravobraniteljice u Osijeku započinje s radom

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović predstavit će rad i ulogu Pučkog pravobranitelja prilikom otvaranja Područnog ureda pučke pravobraniteljice u Osijeku, na adresi Hrvatske Republike 19/I u srijedu 26. studenoga 2014. u 12:00 sati.

  Osim pučke pravobraniteljice Lore Vidović, prvom javnom predstavljanju Ureda prisustvovat će Mira Lulić, članica Savjeta pučkog pravobranitelja, predstojnica Katedre za međunarodno pravo i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava na Pravnom fakultetu u Osijeku, gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić te župan Osječko-baranjske županije Vladimir Šišljagić.

  Kroz djelovanje Područnog ureda, želimo ostvariti suradnju sa svim zainteresiranim dionicima u lokalnoj zajednici – županijama, gradovima, ustanovama i institucijama, nevladinim udrugama, akademskom zajednicom i drugima, kako bismo doprinijeli osvješćivanju javnosti o temama iz područja ljudskih prava i dodatno pridonijeli njihovoj zaštiti.

 • Održan okrugli stol „Štite li novi zakoni žene od nasilja ili ih dodatno strukturalno viktimiziraju?“

  U organizaciji Autonomne ženske kuća Zagreb (AKŽKZ), a uoči  Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u petak 21. studenoga 2014. u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba, održan je okrugli stol na temu „Štite li novi zakoni žene od nasilja ili ih dodatno strukturalno viktimiziraju?“.

  Na okruglom stolu uvodno su govorile Margareta Mađerić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Sanja Nola, pomoćnica ministra pravosuđa Republike Hrvatske, Gordana Sobol, zastupnica u Hrvatskom saboru te Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica AŽKZ-a, koncentrirajući svoja izlaganja većinom na probleme u samom zakonodavnom okviru zaštite od nasilja, ali i njegovoj primjerni u praksi.

 • Godišnji sastanak radne grupe za pravo Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI)

  U petak 21. studenog 2014. godine održan je godišnji sastanak Radne grupe za pravo ( LWG) u Njemačkom institutu za ljudska prava u Berlinu, na kojem je sudjelovala Lidija Lukina Kezić, zamjenica pučke pravobraniteljice.  Na sastanku se raspravljalo o Strateškom planu  za 2015/16 ENNHRI-a te ulozi LWG-a u jačanju zaštite ljudskih prava kroz utjecaj, kako na EU institucije tako i na nacionalna tijela za zaštitu i promociju ljudskih prava. Iznosili su se nacionalni stavovi o reformi Europskog suda za ljudska prava, razmjenjivala iskustva u izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava te je naglašena važnost  sudjelovanja  u projektima o edukaciji primjene Povelje EU. Također je odlučeno da rad radnih grupa treba biti na web stranici ENNHRI-a radi bolje  transparentnosti i informiranosti svih zainteresiranih dionika u zaštiti ljudskih prava.