• Održana 60. (tematska) sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na temu: Poštivanje ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama

  krevetU srijedu 18.veljače 2015. održana je 60. (tematska) sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koja je sazvana na inicijativu pučke pravobraniteljice s ciljem unaprjeđenja poštivanja ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama koje se nalaze na liječenju u psihijatrijskim ustanovama, posebice onih koji se nalaze na prisilnom smještaju. 
  Kao podloga za raspravu Odboru je dostavljen dokument koji daje ocjenu stanja ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u okviru djelovanja Nacionalnog preventivnog mehanizma, pripremljen temeljem pojedinačnih izvješća nakon obilaska pet psihijatrijskih ustanova: Klinike za psihijatriju Vrapče, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“, Psihijatrijske bolnice Rab, Psihijatrijske bolnice Ugljan te Psihijatrijske bolnice Lopača.

 • Konferencija o govoru mržnje na Internetu u sklopu projekta „Ne toleriraj. REAGIRAJ"

  Govor-mrznje-internet1Na Tribini grada Zagreba održana je 5. veljače 2015. Konferencija u sklopu projekta „Ne toleriraj. REAGIRAJ!“ u organizaciji udruge Zamisli. Tema je bila pojavnost i prevencija govora mržnje na Internetu te elektroničkog nasilja nad djecom i mladeži.

  Prvi dio Konferencije sastojao se od izlaganja predstavnika različitih institucija i organizacija: Ministarstva socijalne politike i mladih, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Ministarstva unutarnjih poslova, pravobraniteljice za djecu, pučke pravobraniteljice te Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, dok je drugi dio organiziran kao rad i rasprave u malim grupama.

 • Sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

  P2020010U srijedu 4. veljače održana je 59. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na čijem se dnevnom redu nalazilo Izvješće pučke pravobraniteljice o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavama u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koje je na ovoj sjednici jednoglasno prihvaćeno. Izvješće se temelji na prikupljenim podacima u razdoblju od sredine svibnja do početka prosinca 2014. g., a osnovni cilj mu je bio ocijeniti razinu zaštite ljudskih prava, dati preporuke za ispravljanje uočenih propusta te doprinijeti unapređenju sustava u budućim kriznim situacijama.

  Službenu bilješku sa 59. sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina možete pročitati ovdje.

 • Prvi sastanak Platforme za integraciju Roma

  U listopadu 2013. godine po prvi su se puta sastala nacionalna tijela za ljudska prava, tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti te pravobraniteljske institucije iz cijele Europe, a na sastanku su sudjelovali i predstavnici Vijeća Europe, EU Agencije za zaštitu ljudskih prava, Ujedinjenih naroda i OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava te su tada dogovoreni daljnji koraci potrebni kako bi se unaprijedila zaštita ljudskih prava kroz suradnju institucija. Tako su dogovorene platforme suradnje na temama azila i migracija, integracije Roma, borbe protiv zločina iz mržnje, unaprjeđenja socijalnih i ekonomih prava te društveno-ekonomske jednakosti.

 • Objavljeno izvješće organizacije Freedom House - Sloboda u svijetu za 2015.

  Freedom House, nevladina organizacija koja podržava demokratske promjene, prati stanje sloboda u svijetu te se zalaže za ljudska prava, u svom je izvješću "Sloboda u svijetu za 2015.“ ocijenila da agresivnije taktike autoritarnih režima i porast terorističkih napada 2014. pridonose zabrinjavajućem padu globalne slobode već devetu godinu zaredom.

  U izvješću u kojem je 195 zemalja razvrstano po političkim pravima i građanskim slobodama, ocijenila je 89 zemalja (46 posto) slobodnima, 55 (28 posto) djelomično slobodnima i 51 (26 posto) neslobodnima.

  "Prihvaćanje demokracije kao svjetskog dominantnog oblika vladavine i međunarodnog sustava izgrađenog na demokratskim idealima suočeno je s većom prijetnjom nego ikad u posljednjih 25 godina", rekao je Arch Puddington, potpredsjednik za istraživanja.