• Svjetski dan Roma

  downloadNa dan 8.4. obilježava se Svjetski dan Roma, u spomen na održavanje prvog Svjetskog kongresa Roma u Londonu 1971. godine, na kojem je osnovan Međunarodni savez Roma, prihvaćeni su izgled romske zastave i službena himna, proglašen je službeni romski jezik te je i službeno prihvaćen naziv "Rom," što znači čovjek.

  Stoga ovim putem svim Romkinjama i Romima upućujemo čestitku povodom ovog dana!

  Koristimo priliku podsjetiti na bogatu kulturnu baštinu Roma te skrenuti pozornost na to da prema nekim procjenama u Hrvatskoj živi između 30 i 40 tisuća Roma, premda ih prema posljednjem popisu stanovništva ima 16.975. Iz perspektive središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije ovom prilikom također ističemo probleme s kojima se nažalost mnogi Romkinje i Romi i dalje suočavaju.

 • Nacionalna konferencija „Djelujmo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno“

  B.a.B.e. crKao posljednja u nizu aktivnosti koje su provedene u sklopu projekta pod nazivom „Djelujmo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno“ udruga B.a.B.e. i partnerske udruge Legalina iz Gračaca i Mladi u EU iz Šibenika, organizirali su nacionalnu konferenciju pod nazivom „Doprinos lokalnih OCD-a zapošljavanju socijalno isključenih osoba u njihovim sredinama“.

  Konferencija je održana u Kući ljudskih prava 01. travnja 2015. i na njoj su predstavljeni učinci aktivnosti osnaživanja lokalnih OCD-a za učinkovitu suradnju sa lokalnim vlastima i institucijama i podizanja njihove uloge u stvaranju i implementaciji javnih politika, u javnom zagovaranju i u procesu donošenja odluka u cilju lakšeg zapošljavanja i socijalnog uključivanja nezaposlenih mladih osoba, žena i osoba s invaliditetom u Kninu, Šibeniku, Gračacu i Obrovcu.

 • Odbor za ljudska prava UN-a razmotrio Treće periodično izvješće RH prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima

  Treće periodično izvješće RH prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima razmatrano je 23. i 24. ožujka 2015. na 113. Sjednici Odbora za ljudska prava UN-a (16. ožujka - 9. travnja 2015.) u Ženevi. Sjednici su osim članova Odbora nazočili članovi delegacije RH predvođeni zamjenicom ministra pravosuđa Sandrom Artuković Kunšt, predstavnici domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija te zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter i savjetnica pučke pravobraniteljice.

  Izvještavanje u okviru ovog mehanizma za ljudska prava UN-a, obuhvatilo je opće informacije o ljudskim pravima iz nacionalne perspektive, uključujući nove mjere i događaje povezane s provedbom Pakta te posebne informacije o provedbi članaka 1. do 27. Pakta uključujući prethodne preporuke Odbora. Izvješće Vlade RH predano je u siječnju 2014.godine, dok su alternativna izvješća predana do 20. veljače 2015.godine.

 • Izvješće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu

  naslovnica 2014

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće za 2014. godinu koje objedinjuje zaštitu i promociju ljudskih prava i sloboda, suzbijanje diskriminacije i djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma te analizu i ocjenu stanja ljudskih prava u Hrvatskoj.

  Sudeći po broju zaprimljenih pritužbi u 2014. godini, najznačajnija područja zabrinutosti građana su pravosuđe, radni i službenički odnosi, postupanje policijskih službenika te diskriminacija temeljem etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla. U svojim pritužbama građani iskazuju nepoznavanje svojih prava i mehanizama njihove zaštite, ali i veliko nepovjerenje u institucije, što svakako predstavlja velik i važan izazov u radu svih nadležnih tijela. Bolja dostupnost institucija i kvalitetnija suradnja, kao i informiranje građana o pravima i načinima njihovog ostvarivanja te donošenje na zakonu utemeljenih odluka prema unaprijed propisanim i predvidivim pravilima, nužni su preduvjeti izgradnje sustava utemeljenog na vladavini prava i pravnoj sigurnosti, u kojeg će građani imati povjerenje.

 • Održana Javna tribina: „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao rizik ili prednost za dostojanstven život osoba treće životne dobi"

  IMG 0192a

  U tjednu obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, 20. ožujka 2015., u organizaciji Centra za socijalnu skrb Zagreb održana je javna tribina na temu Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao riziku ili prednosti za dostojanstven život osoba treće životne dobi. Tema je odabrana zbog velikog interesa javnosti s ciljem zagovaranja bolje zaštite i skrbi nezaštićenih starijih građana, te u svrhu pravih i cjelovitih informacija o ovim ugovorima obveznog prava.

  Nakon pozdravnih riječi Božene Horvat-Alajbegović, ravnateljice Centra za socijalnu skrb Zagreb, Maje Sporiš, zamjenice ministrice socijalne politike i mladih i Lore Vidović, pučke pravobraniteljice, uslijedila su izlaganja predstavnika organizatora tribine, javne bilježnice i predstavnika Ministarstva pravosuđa.