• Produljen rok za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice

  Produljen je rok za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice. Tako organizacije civilnog društva, pojedinci, mediji, sveučilišta i znanstvene ustanove u RH kandidate mogu predložiti do 15. veljače 2018.

  Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučke pravobraniteljice, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučke pravobraniteljice u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

 • Sastanak Mreže NPM-a jugoistočne Europe

  U organizaciji Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) Srbije u Beogradu je  12. i 13. prosinca 2017. godine održan sastanak Mreže NPM jugoistočne Europe tijekom kojeg je savjetnica pučke pravobraniteljice, Anica Tomšić Stojkovska, prezentirala metodologiju rada Ureda pučke pravobraniteljice u obavljanju poslova NPM-a.

 • Edukacija policijskih službenika PU zadarske o Nacionalnom preventivnom mehanizmu

  Savjetnici pučke pravobraniteljice iz Službe za Nacionalni preventivni mehanizam održali su 8. prosinca 2017. edukaciju policijskih službenika iz svih postaja Policijske uprave zadarske.

 • UN posvetio Međunarodni dan migranata sigurnim migracijama

  Foto: Pixsell/Željko Lukunić

  Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. prosinca Međunarodnim danom migranata, na datum kada je 1990. usvojena Konvencija o zaštiti prava migrantskih radnika i članova njihovih obitelji. Ove godine, UN je obilježavanje ovog datuma posvetio potrebi stvaranja uvjeta za sigurne migracije, odnosno jačanja i unaprjeđenja međunarodnih mehanizama zaštite, u skladu s deklaracijom usvojenom u New Yorku u rujnu 2016.

 • Savjetnica pravobraniteljice na okruglom stolu o akademskoj zajednici i ljudskim pravima

  U Rijeci je 11. prosinca 2017. godine održan okrugli stol na temu „Stanje ljudskih prava u RH: uloga akademske zajednice“, u organizaciji Sveučilišta u Rijeci i Udruge za razvoj visokog školstva „Universitas“.