• Savjetnici pučke pravobraniteljice primat će građane u Sisku, Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru i Glini

  Foto: Grad Sisak

  Stanovnici Sisačko-moslavačke županije koji smatraju da su im ugrožena ili prekršena ljudska prava ili da su diskriminirani, moći će o svojim problemima razgovarati sa savjetnicima pučke pravobraniteljice, koji će im idućeg tjedna biti na raspolaganju u Sisku, Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru i Glini.

 • Analiza: Koliko Zakon o zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama (ne) štiti njihova prava?

  Analizu pripremila: Ksenija Bauer, savjetnica pučke pravobraniteljice za zaštitu ljudskih prava

  Osobe s duševnim smetnjama jedna su od najranjivijih skupina u društvu. Njihove živote još uvijek obilježava snažna stigmatizacija - od šutnje i skrivanja bolesti unutar obitelji, preko straha i zazora okoline, do izolacije i socijalne isključenosti. Sve ovo čini ih izloženijima kršenju ljudskih prava.

 • Pravo na zdrav život: na snagu stupio Pariški sporazum

  Pariški sporazum, međunarodni dokument koji bi mogao pozitivno utjecati na brojna ljudska prava kroz promjene u području zaštite okoliša, stupio je na snagu 4. studenoga 2016. Njegova primjena trebala bi osigurati smanjenje emisije stakleničkih plinova uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje utječu na promjenu klime, a time i na pravo na život, vodu, hranu, zdravlje i adekvatno stanovanje.

 • Zamjenica pučke pravobraniteljice održala edukaciju za državne odvjetnike o suzbijanju diskriminacije

  Čak 61 posto građana ne bi prijavilo diskriminaciju da ju doživi, a više od polovice i ne zna da postoji Zakon o suzbijanju diskriminacije. U isto vrijeme, analiza sudskih postupaka pokazala je da je čest uzrok odbijajućih sudskih postupaka neisticanje diskriminacijske osnove ili isticanje one koja nije zakonski propisana. Sve navedeno pokazuje veliku potrebu za edukacijom šire, ali i stručne javnosti o diskriminaciji i mehanizmima zaštite od nejednakog postupanja.

 • Edukacija o diskriminaciji za djelatnike Policijske uprave primorsko-goranske

  Savjetnice pučke pravobraniteljice iz Područnog ureda u Rijeci za djelatnike i djelatnice Policijske uprave primorsko-goranske održale su 28. listopada 2016. edukaciju o zakonodavnom okviru za suzbijanje diskriminacije te ulozi koju u tome ima policija.

  Osim izlaganja o društvenom kontekstu te uzrocima diskriminacije, sudionici su imali prilike saznati više o hrvatskom zakonodavnom okviru za suzbijanje diskriminacije te detalje sudske prakse u vezi prekršaja i kaznenih djela povezanih s diskriminacijom. Savjetnice su ih također upoznale s podacima iz nekoliko posljednjih istraživanja o stereotipima, predrasudama i diskriminatornim stavovima.

  Edukacija je održana u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta u Rijeci, a prisustvovalo joj je 30-ak osoba.