• Posjet makedonskog izaslanstva vezano uz zločine iz mržnje

  Mrznja noSavjetnici pučke pravobraniteljice sastali su se 1. lipnja 2015. godine sa izaslanstvom makedonskih institucija i tijela u posjetu hrvatskim institucijama i tijelima uključenim u rad hrvatskog sustava suzbijanja zločina iz mržnje, u koji je kao članica Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje uključena i pučka pravobraniteljica.

  S članovima izaslanstva, koje su sačinjavali predstavnici makedonske akademske zajednice, pravosudnih i državnih tijela nadležnih za progon počinitelja te suzbijanje diskriminacije, kao i nevladinih organizacija, a čiji posjet je organizirala  Misija OESS-a u Makedoniji, predstavnici ureda pučke pravobraniteljice raspravili su posebnosti hrvatskog sustava suzbijanja zločina iz mržnje, ali i drugih oblika nejednakog postupanja motiviranih osobinama žrtve, iz aspekta nacionalne institucije za ljudska prava, nacionalnog tijela za promicanje jednakosti i nacionalnog preventivnog mehanizma za zaštitu od mučenja i drugog nečovječnog postupanja.

 • Međunarodna konferencija o beskućništvu „Na margini“

  homeless 630U organizaciji Udruge MoSt iz Splita, 29. i 30. svibnja 2015. u Splitu održana je 1. međunarodna konferencija o problematici beskućništva pod nazivom “Na margini”.

  Prvog dana u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije  održana je Tribina „Žene u beskućništvu i siromaštvu“ i sudionici su posjetili Centar za beskućnike Split i Socijalnu samoposlugu „Solidarnost“.

  Drugi dan, predsjednica Udruge MoSt, Đordana Barbarić otvorila je Konferenciju, a nakon pozdravne riječi prikazan je kratki film o 15 godina Programa skrbi i brige za beskućnice/ke udruge MoSt.

  Na Konferenciji su sudjelovale pučka pravobraniteljica Lora Vidović, njezina zamjenica Lidija Lukina Kezić i savjetnica Nikica Franić. Pučka pravobraniteljica se u svojem izlaganju osvrnula na iskustva Ureda o problematici beskućništva u Republici Hrvatskoj, a posebice o preporukama iz Godišnjeg izvješća za 2014. Naglasila je da Hrvatska ne raspolaže potpunim podacima o beskućnicima te navela da ih je krajem 2013. bilo nešto više od 420 smještenih u 16 prihvatilišta. Ne postoje  statistički podaci ni klasifikacije kategorija beskućnika, a ne znaju se ni uzroci beskućništva, izuzev izjava nekih beskućnika o okolnostima koje su ih dovele u tu situaciju. Također je istakla da neke  jedinice lokalne samouprave ne ispunjavaju svoje zakonske obveze iako imaju obvezu davanja subvencija socijalnog stanovanja za određene ranjive kategorije građana, a mnogi veliki gradovi nemaju prihvatilišta i prenoćišta iako su ih obvezni otvoriti i financirati. Kako u Hrvatskoj nema strategije socijalnog stanovanja, iako je veliki broj ljudi u potrebi s obzirom na situaciju i krizu, poticala je njezino donošenje, povodom čega je osnovana radna grupa za izradu ove strategije i novoga zakona o stambenom zbrinjavanju

 • Međunarodni forum za lokalne i regionalne vlasti s naglaskom na ljudska prava, održan u Grazu, 28. i 29. svibnja 2015.

  11347434 10153312233384197 1516683261 o-640x400U organizaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe te Vlade pokrajine Štajerske, grada Graza i Evropskog trening centra za razvoj ljudskih prava i demokracije održan je Međunarodni  implementarni forum na kojem su prisustvovali stručnjaci iz području ljudskih prava na lokalnoj razini uz sudjelovanje predstavnika UN-a, Vijeća Europe i Europske unije.

  Cilj foruma je bio iznošenje i prezentiranje najboljih metoda i poticaja lokalnih te regionalnih vlasti sa naglaskom na ljudska prava u okviru svoje zakonom propisane nadležnosti.

  Drugi dan održane su tri radionice za sve dionike na kojima je omogućeno iznošenje pozitivnih primjera iz prakse, a sve u pravcu donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima na području lokalne i regionalne samouprave.

  U ime Službe za zaštitu ljudskih prava forumu je prisustvovala Dragica Lozo, savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove.

 • Prava djeteta – Između interesa roditelja i dužnosti države

  WP 20150528 10 29 01 ProPredstavnici pravobraniteljstava za djecu iz zemalja Jugoistočne Europe sastali su se u četvrtak, 28. svibnja 2015., u Zagrebu na godišnjoj konferenciji mreže CRONSEE, koju organizira pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić. Konferencija pod nazivom "Prava djeteta - između interesa roditelja i dužnosti države", održana je u Staroj gradskoj vijećnici, pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba.

   Glavna tema konferencije bila je rasprava o tome kako ostvariti prava djeteta i njegov najbolji interes onda kad se čini da je interes roditelja u suprotnosti s interesom djeteta i s obvezama države u zaštiti djetetove dobrobiti. Izbor ove teme potaknule su pojave poput snažnih protivljenja nekih roditelja obveznom cijepljenju djece te 'kampanje' protiv cijepljenja koja već rezultira vidljivim negativnim posljedicama, zatim prijepori o uvođenju spolnog i građanskog odgoja u redovni odgojno-obrazovni program, stajališta o tjelesnom kažnjavanju djece, manipulacija djecom u postupku razvoda i drugi aktualni problemi i dvojbe.

 • Pravna akademija za pravnike/ce i odvjetnike/ce Centra za mirovne studije

  konvencija-za-zastitu-ljudksih-prava-i-temeljnih-slobodaSavjetnica pučke pravobraniteljice sudjelovala je u petak, 15. svibnja 2015. godine, u radu Pravne akademije Centra za mirovne studije u Zagrebu, tema koje je bio članak 3. Europske konvencije za zaštitu temeljnih sloboda i ljudskih prava. U sklopu susreta održan je i sastanak o stvaranju mreže odvjetnika koji se bave zaštitom ljudskih prava i koji imaju interes u području azila i migracija, kao neformalna grupa sa svrhom povezivanje i razmjena iskustava i informacija,  čiji cilj je unaprijediti ne samo sustav azila, već i šire razviti praksu sudova i administrativnih tijela, imajući u vidu profiliranje imigracijskih odvjetnika. Poziv je upućen i pravnicima koji rade u udrugama civilnog društva koje pitanja azila i imigracije zanimaju i koji mogu doprinijeti mreži, ali i kojima bi takva mreža bila korisna.

  Na edukaciji u okviru pravne akademije predavanje je održao nizozemski odvjetnik Wil Eikelboom, specijaliziran za postupke pred međunarodnim organizacijama za ljudska prava, posebice Europskim sudom za ljudska prava, te Mirjana Vergaš, iz Agencije UN-a za izbjeglice u Hrvatskoj, koja je predstavila članak 3. Europske konvencije u kontekstu primjene načela non refoulement.