• SAD dao ocjenu stanja ljudskih prava u Hrvatskoj

  Foto: State.gov

  Američki State Department objavio je redovito Izvješće o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, za 2015. godinu. U njemu su kao značajni problemi istaknuti socijalna diskriminacija, pojave nasilja prema nacionalnim manjinama i ženama, zatim prenapučenost u pojedinim ustanovama zatvorskog sustava, dugotrajnost sudskih postupaka, neriješeni slučajeve restitucije imovine, antisemitizam, izolirani primjere javnog izražavanja profašističkih osjećaja i trgovanje ljudima. Istaknuti su i slučajevi nasilja prema LGBTI osobama.

 • Doprinos Ureda u edukaciji službenika zatvorskog sustava o sprječavanju mučenja i diskriminacije

  Ured pučke pravobraniteljice sudjelovao je u edukaciji službenika zatvorskog sustava o suzbijanju diskriminacije i prevenciji ponižavajućeg postupanja, u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

  U sklopu edukacije, zamjenik pučke pravobraniteljice Mario Krešić govorio je o zabrani ponižavajućeg postupanja kao ljudskom pravu i ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma u njegovom sprječavanju. Službenike je upoznao s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Savjetnica pučke pravobraniteljice Silvija Trgovec Greif polaznike je upoznala s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, nakon čega su imali prilike usvojena znanja testirati radom na konkretnim primjerima iz prakse Europskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova.

 • Neprihvatljivi uvjeti života i svakodnevica praćena predrasudama stvarnost je mnogih Roma u Hrvatskoj

  Često žive u getoiziranim naseljima, izdvojeni od većinskog stanovništva, marginalizirani, u riziku od siromaštva, a polovica njihovih kućanstava nema priključak na pitku vodu niti toalet. Sažetak je to svakodnevice mnogih Roma u Hrvatskoj, nacionalne manjine čija se prava i dalje krše i koji su u znatnom broju žrtve diskriminacije. Ujedno su i najveća nacionalna manjina u EU, gdje ih živi otprilike 6 milijuna, u sličnim uvjetima kao i u Hrvatskoj – u ekstremno lošim uvjetima i socijalno isključeni.

 • Zamjenica pučke pravobraniteljice upoznala studente prava u Zagrebu s institucionalnom strukturom borbe protiv diskriminacije u RH

  Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polaznici izbornog predmeta Europsko antidiskriminacijsko pravo, imali su prilike pobliže se upoznati s ulogom i radom institucije pučkog pravobranitelja u suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti, na predavanju koje im je u utorak 5. travnja 2016. održala zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter.

  Uz pojašnjenje institucionalne strukture borbe protiv diskriminacije u RH i uloge koju pri tome ima pučka pravobraniteljica, kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, zamjenica Šimonović Einwalter dala je i ocjenu stanja u pogledu primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u praksi, a posebno je istaknula i značaj preventivnog djelovanja.

 • Dobre prakse i problemi – iskustva korisnika i djelatnika domova za starije i nemoćne

  Zaštita i promocija ljudskih prava starijih osoba jedan su od prioritetnih područja rada pučke pravobraniteljice, što uključuje i obilaske ustanova u sustavu institucionalne skrbi za starije i nemoćne. Cilj obilazaka je, između ostalog, provjeriti uvjete života, način smještaja i postupanje prema starijim osobama u domovima socijalne skrbi. Njihovoj kvalitetnijoj pripremi pridonose informacije prikupljene u fokus grupama, a posljednje dvije, jedna s korisnicima i jedna sa zaposlenicima tri doma, održane su 1. travnja 2016.