• Reforma mirovinskog sustava ne treba biti predmet dnevno-političkih obračuna nego socijalnog dijaloga

  Ubrzano starenje stanovništva dugoročan je trend koji je započeo u Hrvatskoj i Europi prije nekoliko desetljeća, a vidljiv je u promjenama dobne strukture stanovništva, pa tako udio starijih osoba u ukupnom stanovništvu raste, a udio radno sposobnih, pada. Hrvatska se ubraja među europske zemlje sa starim stanovništvom, a na ubrzano starenje ukazuju i podatci iz Popisa stanovništva 2011. prema kojima je udio osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu iznosio 17,7%, dok je taj postotak 2001. bio 15,63%. Prema podatcima Eurostata za 2017., 19,6% stanovnika u Hrvatskoj je u dobi od 65 godina i više, samo je 14,5% mlađih od 14 godina, dok je prosječna starost stanovništva 43,1 godinu. Također, u posljednjih 20 godina broj stanovnika se smanjio za oko 500.000, tako da u RH trenutno živi manje od 4 milijuna stanovnika. Prema podatcima DZS-a, samo tijekom 2017. je iselilo 47.000 ljudi, odnosno 129 osoba dnevno, najvećim dijelom u dobi od 20 do 39 godina, a mnogi su otišli s obiteljima, što ukazuje i na mogući trajni karakter njihova odlaska. Sve to, kao i negativni prirodni prirast koji je već dugo prisutan, ukazuju na ozbiljnost demografskog problema u Hrvatskoj.

 • O zaštiti zviždača treba educirati ne samo suce, nego i radnike, poslodavce i ovlaštene tužitelje

  Premda je donošenjem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, čijim će stupanjem na snagu 1. srpnja institucija pučkog pravobranitelja dobiti novi mandat zaštite zviždača, trebala biti ostvarena jedna od mjera predviđenih Strategijom suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, nisu stvoreni svi preduvjeti za njegovu punu implementaciju, što dovodi u pitanje i realnu ispunjenost ove mjere iz Akcijskog plana 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije 2015. - 2020.

 • Izostanak integracije Roma dodatno ih izlaže diskriminaciji i anti-romskom govoru

  U Čakovcu je 1. lipnja 2019. godine održano javno okupljanje pod nazivom „Za normalan život“, koje se, temeljem podataka kojima mi raspolažemo, iako najavljeno kao kritika na rad institucija i „vapaj građana koji strahuju za svoju sigurnost“, pretvorio u kritiku Roma i „romskog terora“ nad većinskim stanovništvom. Pri tome, budući da privid anonimnosti interneta stvara lažan dojam da sve što se dogodi u online svijetu ne podliježe nikakvoj odgovornosti, ne čude izrazito proturomski komentari ispod medijskih članaka, koji su dodatno ojačali sliku prosvjeda kao anti-romskog. Iako nije svaki negativno konotirani govor ujedno i govor mržnje, važno je osvijestiti da se takve objave osobito loše odražavaju na pripadnike manjine.

 • Gospodarenje otpadom i rad pojedinih centara pod sve je većom pažnjom pravobraniteljice

  Zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić i savjetnica pučke pravobraniteljice Maja Hasanbašić obišle su  29. svibnja Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Kaštijun. Obilazak je obavljen na poziv članice uprave Kaštijun d. o. o. Vesne Dukić, a u sklopu aktivnosti u predmetu otvorenom na vlastitu inicijativu, kako bi se prikupile dodatne informacije o mogućim rješenjima problema s gospodarenjem otpadom i radom pojedinih CGO-ova.

 • Preporuka: Izraditi smjernice za vrednovanje prijava u programu Zaželi

  Tijekom 2018. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nastavilo je provedbu programa Zaželi namijenjenog unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada kroz osposobljavanje i dvogodišnje zapošljavanje na poslovima pomoći i podrške u kući starijih i nemoćnih, kao i osoba u nepovoljnom položaju u ruralnim i nerazvijenim sredinama. Programom Zaželi do 2020. godine jedinice lokalne i regionalne samouprave i organizacije civilnog društva kao provoditelji, planiraju zaposliti više od 5.000 žena, a zbog velikog su interesa provedbena sredstva u veljači 2018. povećana na milijun kuna.