• Postupanje prema pacijenticama na ginekološkim odjelima

  Saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić javno je progovorila o svom iznimno bolnom iskustvu tijekom ginekološkog zahvata i time potaknula val novih svjedočanstava žena o neprimjerenim i nedopustivim postupcima prema pacijenticama na ginekološkim odjelima u hrvatskim bolnicama. Tako ih je, primjerice, udruga Roda u sklopu akcije #Prekinimošutnju prikupila više od tisuću, opisujući ih kao traumatična, nepotrebno bolna, nasilna i ponižavajuća iskustva tijekom različitih medicinskih postupaka iz područja skrbi za reproduktivno zdravlje.

 • Predavanje volonterima udruge SOS Rijeka

  Savjetnica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja održala je 29. listopada 2018. predavanje o sustavu suzbijanja diskriminacije volonterima organizacije civilnog društva SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, ujedno i članici Mreže antidiskriminacijskih točakaUreda pučke pravobraniteljice.

 • Irska od 2019. na čelu ENNHRI-ja

  Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), kojom od ožujka 2015. predsjeda pučka pravobraniteljica Lora Vidović, održala je skupštinu i godišnju konferenciju 24. i 25. listopada 2018. u Ateni. Na njoj je sudjelovalo više od 100 ključnih dionika iz šire Europe, a središnja tema bila je podrška nacionalnih institucija za ljudska prava u širenju demokratskog prostora i podršci ostalim zaštitnicima ljudskih prava.

 • Edukacija o ljudskim pravima u osnovnoj školi „Josip Račić“ u Zagrebu

  Ured pučke pravobraniteljice nastavlja provoditi edukacije o ljudskim pravima i nadležnostima institucije u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj. Tako je savjetnik pučke pravobraniteljice Aron Pecnik 29. listopada 2018. posjetio učenike osmih razreda osnovne škole „Josip Račić“ u Zagrebu te ih upoznao s radom i ulogom institucije, nacionalnim i međunarodnim okvirima zaštite prava građana Hrvatske, kao i aktualnim temama iz područja ljudskih prava.

 • Na 10. Kongresu studenata prava predstavljen rad Ureda pučke pravobraniteljice

  Na poziv udruge Pravnik, pučka pravobraniteljica Lora Vidović sudjelovala je na 10. Kongresu studenata prava koji se održavao od 17. do 19. studenog 2018. u Zagrebu. Ove godine Kongres je bio posvećen 70. godišnjici usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima.

  Pravobraniteljica je okupljenim studentima približila rad institucije koju predvodi, pojasnivši kako je ombudsman prvi put uspostavljen u Švedskoj, Ustavom iz 1809. godine, a da se kasnije, od 60-tih godina 20. stoljeća, institucija osnivala i u drugim dijelovima Europe i svijeta. Riječ je, navela je, o neovisnim institucijama koje su samostalne u radu, a rješavaju pritužbe građana na loš rad administracije.