• Međunarodni dan starijih osoba

  Ujedinjeni narodi proglasili su 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba. Oni su jedna od najranjivijih skupina našeg društva, a susreću se s brojnim ugrozama i kršenjima ljudskih prava te s dobnom diskriminacijom.

  Hrvatska je na visokom četvrtom mjestu u EU po siromaštvu osoba starijih od 65 godina, a gotovo 95 tisuća njih u rujnu je primilo mirovinu nižu od 500 kuna. Teško financijsko stanje, u kombinaciji s drugim poteškoćama, izlaže ih diskriminaciji, a često su isključeni iz donošenja za njih važnih odluka. Nerijetko su i žrtve agenata koji sklapaju ugovore na daljinu, a upotreba novih tehnologija, u kombinaciji s arhitektonskim barijerama, može dovesti do njihove socijalne isključenosti.

 • Što smo naučili u požarnoj sezoni?

  Opremljenost vatrogasaca i njihov status, prevencija požara, edukacija stanovnika i njihovo informiranje te zakonodavni okvir koji regulira sustave vatrogastva i civilne zaštite bili su dio tema okruglog stola „Ljudska prava, vatrogastvo i civilna zaštita: Što smo naučili u požarnoj sezoni?“, koji je pučka pravobraniteljica Lora Vidović organizirala u Hrvatskom saboru.

 • Predstavljanje rezultata istraživanja o diskriminaciji – pojave, raširenost, iskustva

  Rezultati „Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije“ bit će predstavljeni u ponedjeljak, 11. rujna 2017. u 10:00 sati u Kući Europe (Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb).

  Istraživanje pokazuje kako je petina građana bila diskriminirana barem jednom u posljednjih pet godina, što je manje nego 2012., kada je u takvoj situaciji bila četvrtina. No, i dalje najveći broj njih nije spreman potražiti zaštitu.

 • Povelja o raznolikosti u Hrvatskoj

  Promocija raznolikosti, nediskriminacije, uključivosti i jednakih mogućnosti na radnom mjestu cilj je s kojim je više od 7100 potpisnika iz 16 zemalja članica EU do sada pristupilo inicijativi Povelje o raznolikosti. Uskoro će to biti moguće i u našoj zemlji, nakon što je osmišljen i usvojen tekst Povelje o raznolikosti u Hrvatskoj, u čijoj pripremi je sudjelovala i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter. Projekt je predstavljen 06. rujna 2017. u Novinarskom domu u Zagrebu.

 • Trodnevni obilazak Vukovarsko-srijemske županije

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidovića sa savjetnicima je od 30. kolovoza do 1. rujna boravila u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Primanje građana, obilazak terena i razgovori s nadležnim tijelima i drugim dionicima dio su aktivnosti pomoću kojih se pravobraniteljica i njezini suradnici detaljnije upoznaju sa problemima na terenu. Ovo je peta županija koju će obići, nakon Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Zadarske i Sisačko-moslavačke.

  Stanovnici Vukovarsko-srijemske županije koji smatraju da su im ugrožena ili prekršena ljudska prava ili da su diskriminirani, tom su prilikom o svojim problemima razgovarali s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović na tribini u Babinoj Gredi te s njezinim savjetnicima na primanju građana u Vukovaru, Borovu, Vinkovcima, Otoku te Gunji. Posjet je još uključivao i Tovarnik.