• Terenski obilazak Međimurske županije

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović i suradnici boravili su 8. i 9 veljače 2018. u Međimurskoj županiji, gdje su posjetili Čakovec, Vratišinec, Nedelišće, Malu Suboticu te romska naselja Parag i Piškorovec.

  Na samom početku boravka susreli su se s predstavnicima organizacija civilnog društva i nacionalnih manjina, a tijekom dva dana sastali su se, između ostalih, i sa županom Matijom Posavcem, zamjenikom gradonačelnika Čakovca Zoranom Vidovićem, ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Čakovec Alenkom Bilić te načelnikom Policijske uprave Međimurske Ivanom Sokačem, i njihovim suradnicima.

 • Potrebno je povećati standard za fizikalnu terapiju u kući

  Pritužbe građana pokazuju nedostatak fizioterapeuta za fizikalnu terapiju u kući bolesnika, zbog čega je potrebno mijenjati standarde utvrđene Mrežom javne zdravstvene službe. Upozorila je na to pučka pravobraniteljica Lora Vidović u javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopune Mreže javne zdravstvene službe, koji to povećanje ne predviđa.

  Primjer problema je područje Dugog Sela, gdje ustanove za starije i nemoćne osobe teškom mukom pronalaze dostupnog fizioterapeuta za svoje korisnike, a sve zbog utvrđenog standarda od 15.000 osiguranika na jednog fizioterapeuta.

 • Pomaknuta gornja dobna granica za zapošljavanje kontrolora zračne plovidbe

  Hrvatska kontrola leta povisila je s 26 na 28 godina gornju dobu granicu za osposobljavanje i zapošljavanje kontrolora zračne plovidbe. Rezultat je to postupanja Ureda pučke pravobraniteljice nakon pritužbi građana na diskriminaciju temeljem dobi prilikom zapošljavanja na ovom radnom mjestu.

  Naime, zbog duljine radnog staža kontrolora zračne plovidbe, obavezne potpune zdravstvene sposobnosti kandidata te duljine trajanja i financijskog troška njihovog osposobljavanja, svrsishodna je potreba za kandidatima određene dobi. No, upitno je njezino limitiranje upravo na dobnoj granici od 26 godina.

 • Pomaknuta gornja dobna granica za zapošljavanje kontrolora zračne plovidbe

  Hrvatska kontrola leta povisila je s 26 na 28 godina gornju dobu granicu za osposobljavanje i zapošljavanje kontrolora zračne plovidbe. Rezultat je to postupanja Ureda pučke pravobraniteljice nakon pritužbi građana na diskriminaciju temeljem dobi prilikom zapošljavanja na ovom radnom mjestu.

  Naime, zbog duljine radnog staža kontrolora zračne plovidbe, obavezne potpune zdravstvene sposobnosti kandidata te duljine trajanja i financijskog troška njihovog osposobljavanja, svrsishodna je potreba za kandidatima određene dobi. No, upitno je njezino limitiranje upravo na dobnoj granici od 26 godina.

 • Pozitivan pomak u zaštiti od zlouporaba ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

  Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, koje su na snagu stupile 30.12.2017., donose značajan pomak u zaštiti starijih osoba od zlouporabe ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Naime, svima koji obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osobama koje su kod njih zaposlene te članovima njihovih obitelji, od sada je zabranjeno sklopiti ugovor o otuđenju ili opterećenju nekretnine s korisnicima kojima pružaju socijalnu uslugu. Ovu izmjenu u više je navrata predlagala pučka pravobraniteljica Lora Vidović, upozoravajući na učestalost zlouporaba ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, kada stariji ostaju i bez skrbi i bez imovine.