• Utjecaj mjera štednje na održivi razvoj i ljudska prava

  U sjedištu UN-a u New Yorku se od 9. do 18. srpnja 2018. održavao Politički forum o održivom razvoju na visokoj razini (HLPF). Riječ je o platformi Ujedinjenih naroda, namijenjenoj praćenju provođenja Programa održivog razvoja do 2030 i ispunjenja Ciljeva održivog razvoja.

 • Plan prijma u državnu službu u uredu pučke pravobraniteljice za 2018. godinu

  Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, i 61/17) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 100-01/18-01/105, urbroj: 513-05-01-18-2 od 4. srpnja 2018. godine pučka pravobraniteljica donosi  Plan prijma u državnu službu u uredu pučke pravobraniteljice za 2018. godinu.

 • Tematska sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o preporukama iz Izvješća pučke pravobraniteljice

  Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je 11. srpnja 2018. tematsku sjednicu o provedbi preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2017. godinu. Predsjednik Odbora Milorad Pupovac uvodno je naveo kako je cilj rasprave poticanje kvalitetnije buduće suradnje između javno-pravnih tijela i pučke pravobraniteljice u području ljudskih prava koja predstavljaju temeljnu vrednotu ustavnog poretka.

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović naglasila je važnost koju podrška Hrvatskog sabora Izvješću ima u ispunjenju preporuka, te istaknula kako vjeruje da je tematska sjednica jako dobar način postizanja još boljeg stupnja njihove ispunjenosti te suradnje s tijelima kojima su upućene. Za sustavno praćenje ispunjenja preporuka, podsjetila je Pravobraniteljica, nadležan je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, prema obvezi koju je Hrvatska preuzela tijekom pretpristupnih pregovora s EU. No, posljednje preporuke čije je ispunjenje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pratio bilo je ono za 2013. godinu.

 • Savjetnice pravobraniteljice u Lepoglavi održale edukaciju za službenike osiguranja

  Uloga pučke pravobraniteljice u zaštiti prava osoba lišenih slobode i sprečavanju mučenja, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja bila je tema predavanja koje su savjetnice pučke pravobraniteljice Ira Bedrač i Ksenija Bauer održale 9. srpnja 2018. u Kaznionici u Lepoglavi. Predavanje je bilo namijenjeno polaznicima 32. temeljnog tečaja za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

 • Vrijeme je za usvajanje Direktive o jednakom postupanju

  Prije 10 godina, 2. srpnja 2008., Europska komisija predložila je Direktivu o jednakom postupanju, tzv. Horizontalnu direktivu. Njezino usvajanje bi diljem EU proširilo zaštitu od diskriminacije na osnovu dobi, invaliditeta, vjere ili uvjerenja te seksualne orijentacije, u područjima socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, stanovanja i pristupu uslugama i dobrima.

  Trenutačno je diskriminacija na ovim osnovama zabranjena tek u području zapošljavanja, dok je ona na osnovu spola, etničkog podrijetla i rase te seksualne orijentacije zabranjena u širem broju životnih područja. Upozorile su na to u kolumni za Euractiv Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pravobraniteljice i predsjedavajuća Europske mreže tijela za jednakost (EQUINET) i Birgit Van Hout, regionalna predstavnica za Europu Ureda visokog povjerenika za UN-a ljudska prava (OHCHR).