• Europski dan prava pacijenata – potrebno ubrzati organizaciju palijativne skrbi u Hrvatskoj

  Diljem Europe 18. travnja obilježava se kao Europski dan prava pacijenata, s ciljem podizanja svijesti i znanja o pravima na području zdravlja. Jedan od temeljnih među njima je pristup zdravstvenoj zaštiti, no iskustva mnogih u Hrvatskoj govore da je on često otežan, između ostalog zbog nekvalitetnog informiranja građana, dugih lista čekanja ili nedostupnosti skupih lijekova.

  Kao poseban problem ističu se i prava umirućih pacijenata, koji i dalje nemaju odgovarajuću palijativnu skrb. Tako, iako je u nekom obliku treba između 26,000 i 46,000 osoba godišnje, u Mreži javne zdravstvene službe predviđeno je manje od 500 palijativnih postelja. Također, ugovoreno je znatno manje koordinatora za palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite te mobilnih timova od predviđenog broja. Ovakva organizacija ne omogućuje fizičku, psihosocijalnu i duhovnu skrb umirućim pacijentima 24 sata dnevno, što bi trebala biti svrha palijativne skrbi.

 • Zamjenica pravobraniteljice na Festivalu tolerancije govorila o važnosti edukacije

  Protiv diskriminacije se moramo boriti prvenstveno edukacijom, posebice djece najmlađe dobi, ali svoju ulogu moraju odigrati svi koji su u toj borbi ključni, poput državnih tijela, nevladinih organizacija, medija, ali i svi građani. Poručila je to zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter na okruglom stolu u sklopu Festivala tolerancije, koji se od 8. do 14. travnja održava u Zagrebu.

 • U Osijeku održana konferencija o ljudskim pravima korisnika domova za starije

  U Domu za starije i nemoćne Osijek 9. travnja 2018. održana je konferencija o ljudskim pravima starijih osoba u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi koju je, na poziv ravnatelja Doma Vjekoslava Ćurića, organizirala pučka pravobraniteljica Lora Vidović. U svom uvodnom govoru, okupljenima je predstavila zaključke iz izvješća koje je pripremljeno nakon nenajavljenih obilazaka domova za starije u Hrvatskoj, u sklopu projekta Europske mreže nacionalnih tijela za ljudska prava kojom predsjeda.

 • Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje u Uredu pučke pravobraniteljice

  Temeljem članka 61.a Zakona o državnim službenicima i načinu izbora osoba na  stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine broj 100/11), a sukladno Planu prijma na stručno
  osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, pučka pravobraniteljica raspisuje javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnom vremenom u službi za suzbijanje diksriminacije i službi za opće poslove.

 • Najava: Konferencija u Osijeku o ljudskim pravima u domovima za starije

  Ljudska prava korisnika domova za starije bit će tema konferencije koju pučka pravobraniteljica Lora Vidović organizira 9. travnja 2018. u Osijeku. Konferencija će se održati od 10 do 12 sati u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek (Drinska 10). Cilj je nastaviti poticati javnu raspravu na ovu temu, poput one održane povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Zagrebu.