• Pučka pravobraniteljica sudjelovala na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike (IALC)

  Pučka pravobraniteljica Lora Vidović je 26. i 27. lipnja u Torontu sudjelovala na godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike (IALC – International Association of the Language Commissioners) koja se ove godine održala po šesti puta. Dvodnevno događanje na temu „Zaštita jezičnih manjina, izgradnja jačeg društva“ okupilo je visoke predstavnike međunarodnih organizacija i državnih tijela, kao i jezične povjerenike, pravobranitelje te ostale stručnjake iz područja zaštite manjnskih jezika i ljudskih prava iz mnogih zemalja širom svijeta. Osnovni cilj konferencije je dijalog i razmjena iskustava o ključnoj ulozi povjerenika za jezike i pravobranitelja u području zaštite manjinskih jezika, kao neizostavnog alata društvene integracije, prevencije sukoba i izgradnje mira u multietničkim i višejezičnim sredinama. 

 • Pučki pravobranitelj dobio novi mandat zaštite prijavitelja nepravilnosti

  Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, od 1. srpnja 2019. godine institucija pučkog pravobranitelja postaje nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. U skladu s tim, Pučki pravobranitelj zaprima prijave o nepravilnostima koje prosljeđuje tijelima ovlaštenim za postupanje prema njihovom sadržaju te ispituje pojedinačne prijave radi poduzimanja radnji iz svoje nadležnosti potrebnih za zaštitu prava prijavitelja, što su i ključne dvije nadležnosti novog mandata. 

 • Zakonom o hrvatskom državljanstvu treba olakšati primitak u državljanstvo pripadnika hrvatskog naroda i manjinskih naroda u Hrvatskoj

  Premda su prihvaćeni neki od prijedloga odbora Hrvatskog sabora na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu nakon prvog čitanja, veliki dio njih ostao je odbijen i to uz nedovoljno jasna, i u ponekim slučajevima kontradiktorna, obrazloženja. Pučka pravobraniteljica upozorila je na to Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji će u drugom čitanju raspravljati o ovoj zakonskoj inicijativi te im je iznijela i vlastite prijedloge kojim bi se ispravili određeni propusti i olakšao postupak dobivanja državljanstva za iseljenike i druge pripadnike hrvatskog naroda te pripadnike manjinskih naroda u Republici Hrvatskoj.

 • Javni poziv za prijam osobe na stručno osposbljavanje u ured pučke pravobraniteljice za 2019.

  Sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu pučke pravobraniteljice za 2019. godinu, pučka pravobraniteljica raspisuje javni poziv za prijam osobe na stručno osposbljavanje u Službu za suzbijanje diskriminacije, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci s punim radnom vremenom.

 • Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja – edukacija kao ključ prevencije

  Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja obilježava se 26. lipnja, na dan kada je 1987. godine stupila na snagu UN-ova Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Ujedno, istog dana 1945. godine potpisana je i Povelja UN-a kojom su se države članice obvezale na poštivanje i promicanje ljudskih prava i temeljenih sloboda. Iako je zabrana mučenja, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja apsolutna te ne postoje nikakve okolnosti koje bi takvo postupanje moglo opravdati, ljudi diljem svijeta izloženi su ovom teškom obliku kršenja ljudskih prava, a osobe lišene slobode te one kojima je ograničena sloboda kretanja u dodatnom su riziku.