• Plan prijma u državnu službu u uredu pučke pravobraniteljice za 2018. godinu

  Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, i 61/17) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 100-01/18-01/105, urbroj: 513-05-01-18-2 od 4. srpnja 2018. godine pučka pravobraniteljica donosi  Plan prijma u državnu službu u uredu pučke pravobraniteljice za 2018. godinu.

 • Javni natječaj za radno mjesto savjetnika/savjetnice pučke pravobraniteljice za pravne poslove

  Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), pučka pravobraniteljica raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Službi za osobe lišene slobode i nacionalni preventivni mehanizam. Čitavi tekst natječaja možete pročitati ovdje

 • Preporuka Europske komisije o neovisnosti i učinkovitosti tijela za jednakost

  Europska komisija usvojila je 22. lipnja 2018. Preporuku o standardima tijela za jednakost, čiji je cilj osigurati neovisnost i učinkovitost ovih institucija. Riječ je o pravnom aktu Komisije kojim se postavljaju minimalni standardi u pogledu mandata tijela za jednakost: njihove neovisnosti, učinkovitosti, što uključujući adekvatne resurse i odgovarajuće ovlasti, te nacionalnog institucionalnog okvira za postizanje jednakosti.

  Preporuka je ključan korak u stvaranju uvjeta za postizanje punog potencijala ovih tijela, njihov neovisan i učinkovit rad, naglašava Europska mreža tijela za jednakost (Equinet) te poziva države članice da postupaju po preporukama, a Europsku komisiju da osigura nadzor njihove provedbe.

 • Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja

  Ove godine navršava se 70 godina od usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima, koja propisuje da nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, neljudskom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Unatoč tome, ovaj teški oblik kršenja temeljnih ljudski prava, čija apsolutna zabrana proizlazi iz svih značajnijih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, još uvijek je prisutan u brojnim krajevima svijeta. Prilika za podizanje svijesti o ovom problemu je UN-ov Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja, koji se obilježava 26. lipnja svake godine.

 • Zamjenica Šimonović Einwalter o važnosti općina i gradova u suzbijanju diskriminacije

  Gradovi i općine važan su dio okvira suzbijanja diskriminacije jer su najbliži građanima, istaknula je zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter, otvarajući 4. lipnja 2018. dvodnevnu radionicu za predstavnike civilnog društva i gradskih uprava iz Varaždina, Rijeke, Siska, Samobora, Knina, Kaštela i Zagreba. Cilj radionice je priprema sudionika za izradu lokalnih strategija/aktivnosti za suzbijanje diskriminacije.

  Iznimno je bitno da su službenici i namještenici upoznati s odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, kako svojim postupanjem ne bi diskriminirali, ali i kako bi djelovali preventivno, naglasila je zamjenica Šimonović Einwalter. Također je upoznala sudionike s normativnim okvirom suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj te radom Ureda pučke pravobraniteljica, kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije.