Izvješće pučke pravobraniteljice za 2015. godinu

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće za 2015. godinu, koji sadrži pregled stanja ljudskih prava i sloboda te pojava diskriminacije u Hrvatskoj. Najvažniji je to alat institucije u postizanju sustavnih promjena jer, uz analizu i ocjenu stanja, sadrži i preporuke za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti. Izvješće je nastalo na temelju pritužbi građana, informacija prikupljenih u svakodnevnoj suradnji s dionicima, tijekom terenskih obilazaka te iz medija, ali i podataka koje su za potrebe njegove izrade dostavile državne institucije i druga javnopravna tijela, socijalni partneri, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva i mnogi drugi.

Cijelo Izvješće možete pronaći u nastavku.

 

Ostale novosti

  • 1