Pučkom pravobranitelju potvrđena akreditacija nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava sa statusom najviše A razine

Na posljednjoj sjednici Pododbora za akreditiranje (SCA) Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI) koji djeluje pri Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, Pučkom pravobranitelju potvrđen je status najviše A razine usklađenosti s Pariškim načelima, koji propisuju cijeli niz vrlo strogih kriterija čije je ispunjavanje nužno za dobivanje i potvrđivanje statusa nacionalne institucije za ljudska prava kao u potpunosti neovisne i samostalne. Upravo su neovisnost u radu od izvršne vlasti i sposobnost neograničenog izvršavanja svog mandata ključne karakteristike nacionalnih tijela za ljudska prava, a prepoznaje to i Ustav Republike Hrvatske koji propisuje kako je Pučki pravobranitelj samostalan i neovisan u svom radu, što u praksi znači da nitko ne može davati upute o područjima zaštite i promicanja ljudskih prava koje su mu u nadležnosti.

Kao jedino neovisno nacionalno tijelo za promicanje i zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj, u procesu ocjenjivanja provedenom od studenoga 2018. do ožujka 2019. godine, Pučki pravobranitelj potvrdio je svoju neovisnost u radu, kao i kapacitete za promicanje i zaštitu ljudskih prava. Inače, nositelj je statusa A razine od 2008. godine, a taj status prethodno je potvrđen i 2013. godine.

Na važnost uspostavljanja i jačanja neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava u skladu s Pariškim načelima u državama članicama, kroz niz rezolucija ukazuju i Opća skupština i Vijeće za ljudska prava UN-a. Upravo kako bi unaprijedile i ojačale zaštitu ljudskih prava na nacionalnoj razini, države članice na taj način doprinose smanjenju jaza u provedbi između preuzetih međunarodnih obveza u području ljudskih prava i prakse na terenu.

Stoga, neovisne nacionalne institucije za ljudska prava sa statusom A mogu sudjelovati u sjednicama Vijeća za ljudska prava i dobiti riječ pod bilo kojom točkom dnevnog reda, podnositi alternativna izvješća te sudjelovati u radu drugih mehanizama zaštite ljudskih prava UN-a, poput Radne skupine o pravima starijih ili tijela zaduženih za praćenje konvencija. Na taj način, kroz praćenje provedbe preuzetih međunarodnih obveza i formuliranje preporuka, doprinose jačanju sustava zaštite i promicanja ljudskih prava. Isto tako, zahvaljujući A statusu, pučka pravobraniteljica izabrana je za članicu Biroa GANHRI-ja i Upravnog odbora Europske mreže nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI). S obzirom da će RH u srpnju 2019. godine po prvi puta predstaviti Dobrovoljni nacionalni pregled o napretku u provedbi ciljeva UN-ovog Programa održivog razvoja do 2030., važno je istaknuti da je postojanje neovisnog tijela za ljudska prava ujedno i jedan od indikatora vezanih uz provedbu cilja 16. Mir, pravda i jake institucije.

Osim Pučkog pravobranitelja, u procesu ponovnog akreditiranja sudjelovale su i nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava iz Armenije i Francuske, kojima je također potvrđen status A, dok je nacionalnom tijelu iz Bugarske dosadašnji status B promoviran u A.

Podršku u ocjenjivačkom procesu reakreditacije statusa Pučkom pravobranitelju pružio je i ENNHRI, koja povezuje nacionalna tijela za zaštitu ljudskih prava europskih zemalja i potiče suradnju među njima.

 

Ostale novosti

  • 1