Stanje ljudskih prava i diskriminacije u 2018. – poziv na dostavu podataka

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović poziva sve zainteresirane za suradnju da dostave informacije, iskustva i zapažanja o stanju ljudskih prava i pojavama diskriminacije u Hrvatskoj u 2018.

To se, primjerice, odnosi na:

- pojave i slučajeve kršenja ljudskih prava i diskriminacije koje ste uočili u protekloj godini

- uočene probleme u ostvarivanju prava građana u svakodnevnom životu u sredini u kojoj djelujete (dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, udaljenost ustanova, problemi vezani uz javni prijevoz, prava starijih osoba)

- probleme vezane uz probleme u ostvarivanju ljudskih prava i slučajeva diskriminacije s kojima se susreću grupe građana koje vam se obraćaju

- procjenu o tome koga prepoznajte kao najranjivije skupine u društvu u vašoj sredini i zašto (beskućnici, starije osobe, pripadnici nacionalnih manjina, siromašni i sl)

- istraživanja u području ljudskih prava i u vezi pojavnosti diskriminacije

- sudske postupke i presude vezane uz diskriminaciju

- procjenu prijavljuju li građani diskriminaciju rjeđe nego što se ona uistinu događa i, ako da, koji su za to razlozi

- prepreke s kojima se suočavate u svom svakodnevnom radu (dostupnost sredstava, administrativne prepreke, suradnja s JLRS i tijelima državne uprave i sl.)

Za potrebe pripreme Izvješća korisna mogu biti i sva druga saznanja, kao i relevantni statistički podaci, istraživanja, zaključci i drugi izvori informacija koje smatrate važnima za ocjenu stanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj u 2018. godini.

Navedene informacije potrebno je dostaviti na adresu:

Ured pučke pravobraniteljice

Trg hrvatskih velikana 6

10 000 Zagreb

ili putem elektroničke pošte na

 

Ostale novosti

  • 1