Najava: Konferencija u Osijeku o ljudskim pravima u domovima za starije

Ljudska prava korisnika domova za starije bit će tema konferencije koju pučka pravobraniteljica Lora Vidović organizira 9. travnja 2018. u Osijeku. Konferencija će se održati od 10 do 12 sati u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek (Drinska 10). Cilj je nastaviti poticati javnu raspravu na ovu temu, poput one održane povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Zagrebu.

Uz pravobraniteljicu, na konferenciji će govoriti državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marija Pletikosa, glavna medicinska sestra u Domu Vita Nova, Ivana Maričić, savjetnica pučke pravobraniteljice Silvija Trgovec Greif te korisnice Doma za starije i nemoćne osobe Osijek Marija Bite i Štefa Lipka.

Također će detaljnije biti predstavljen i Priručnik o pristupu dugotrajnoj skrbi utemeljenom na ljudskim pravima, koji je pripremila Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) u sklopu projekta u kojem je sudjelovao i Ured pučke pravobraniteljice.

Konferencija će biti otvorena za medije.

Ostale novosti

  • 1