Izvješće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu

naslovnica 2014

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće za 2014. godinu koje objedinjuje zaštitu i promociju ljudskih prava i sloboda, suzbijanje diskriminacije i djelovanje Nacionalnog preventivnog mehanizma te analizu i ocjenu stanja ljudskih prava u Hrvatskoj.

Sudeći po broju zaprimljenih pritužbi u 2014. godini, najznačajnija područja zabrinutosti građana su pravosuđe, radni i službenički odnosi, postupanje policijskih službenika te diskriminacija temeljem etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla. U svojim pritužbama građani iskazuju nepoznavanje svojih prava i mehanizama njihove zaštite, ali i veliko nepovjerenje u institucije, što svakako predstavlja velik i važan izazov u radu svih nadležnih tijela. Bolja dostupnost institucija i kvalitetnija suradnja, kao i informiranje građana o pravima i načinima njihovog ostvarivanja te donošenje na zakonu utemeljenih odluka prema unaprijed propisanim i predvidivim pravilima, nužni su preduvjeti izgradnje sustava utemeljenog na vladavini prava i pravnoj sigurnosti, u kojeg će građani imati povjerenje.

Dugotrajna gospodarska kriza utjecala je na sve teže socijalno stanje građana te na nemogućnost ostvarenja brojnih socijalnih prava. Jedno od važnih je i pitanje socijalnog stanovanja, koje još uvijek nije adekvatno regulirano, a sve je akutnije jer se odnosi kako na obitelji koje su uslijed gospodarske krize i visoke nezaposlenosti u teškoj socijalnoj situaciji, tako i na korisnike programa stambenog zbrinjavanja za koje nije osigurano dovoljno stambenih jedinica, ali i na nove beskućnike, primjerice, ranije podstanare u područjima zahvaćenima poplavom koji se nakon gašenja kolektivnog smještaja nemaju kamo vratiti.

Građani i dalje nemaju dovoljno informacija i znanja o tome što je diskriminacija i kako se od nje mogu zaštititi, a mnogi se prijavljivanja i boje. Broj pritužbi na diskriminaciju pučkoj pravobraniteljici u blagom je porastu, ponajviše temeljem rase, etničke pripadnosti ili nacionalnog podrijetla te na području rada i zapošljavanja. I dalje postoje brojni izazovi vezano uz prava pripadnika nacionalnih manjina, kako što se tiče  primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, tako i u pitanjima ostvarivanja prava povratnika.

Do kršenja prava osoba kojima je ograničena sloboda kretanja uglavnom dolazi zbog normativnih nedostataka te nedovoljnih materijalnih i ljudskih resursa. Uvjeti smještaja na pojedinim odjelima psihijatrijskih ustanova predstavljaju ponižavajuće postupanje, a unatoč smanjenju napučenosti, uvjeti smještaja u zatvorskom sustavu i nadalje nisu odgovarajući.

Naposljetku, još jednom ističemo važnost informiranja građana o njihovim pravima, potrebu za boljom dostupnosti svih institucija i poštivanjem vladavine prava te pozivamo na suradnju sve zainteresirane dionike, uključujući nadležna javnopravna tijela, nevladine udruge, stručnjake i posebne pravobraniteljice, kako bismo zajedničkim naporima pomogli da jednakost i poštivanje ljudskih prava u Hrvatskoj ne budu ideali, već stvarnost.

Ostale novosti

  • 1