Produljen rok za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice

Produljen je rok za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice. Tako organizacije civilnog društva, pojedinci, mediji, sveučilišta i znanstvene ustanove u RH kandidate mogu predložiti do 15. veljače 2018.

Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučke pravobraniteljice, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučke pravobraniteljice u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

Temeljem javno objavljenog poziva, pučka pravobraniteljica imenuje sedam članova Savjeta na vrijeme od četiri godine, i to jednog predstavnika iz civilnog društva te po dva predstavnika nacionalnih manjina, akademske zajednice i medija.

U prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis
  • pismo obrazloženja prijave
  • popis i kratak opis do sada provedenih aktivnosti u području zaštite i promicanja ljudskih prava (npr. projekti, istraživanja, novinarski članci, znanstveni radovi)
  • potvrdu da niste osuđivani za kaznena djela te da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti

 

Adresa za slanje prijave je:

Ured pučke pravobraniteljice

Trg hrvatskih velikana 6

10 000 Zagreb

s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice"

 

Više o pozivu možete doznati ovdje.

Ostale novosti

  • 1