Javni poziv - članovi Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice

Pozivaju se organizacije civilnog društva, pojedinci, mediji, sveučilišta i znanstvene ustanove u RH da predlože kandidate za članove Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice.

Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje razmatra i predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda, osigurava kontinuiranu suradnju u području ljudskih prava i sloboda između pučke pravobraniteljice, civilnog društva, akademske zajednice i medija te razmatra druga pitanja od značaja za rad pučke pravobraniteljice u području promicanja ljudskih prava i sloboda.

Temeljem javno objavljenog poziva, pučka pravobraniteljica imenuje sedam članova Savjeta na vrijeme od četiri godine, i to jednog predstavnika iz civilnog društva te po dva predstavnika nacionalnih manjina, akademske zajednice i medija.

Rok prijave je 1. veljače 2018., a uvjete koje kandidati moraju zadovoljiti možete pronaći u privitku.

Ostale novosti

  • 1