Međunarodna suradnja

Suradnja pučke pravobraniteljice s relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama važan je segment rada na zaštiti i promicanju ljudskih prava i sloboda te jednakog postupanja. Ona omogućuje praćenje stanja tih područja, razvoja međunarodnih propisa i standarda te usklađenost hrvatskog zakonodavstva s njima, te razmjenu znanja i iskustava s drugim ombudsmanskim i ljudskopravaškim institucijama, tijelima za suzbijanje diskriminacije te Nacionalnim preventivnim mehanizmima.

Aktivnosti uključuju međusobno informiranje, sudjelovanje na konferencijama, seminarima i stručnim skupinama, sudjelovanje u radu međunarodnih radnih skupina, članstvo u vodstvu organizacija i mnoge druge. Važan segment je i neovisno izvještavanje regulirano međunarodnim ugovorima.

Sve navedeno pučka pravobranitelja poduzima kao jedina neovisna nacionalna institucija u RH sa Statusom A pri Međunarodnom koordinacijskom odboru UN-a, sukladno kriterijima tzv. Pariških načela, što znači da udovoljava najvišim međunarodnim standardima neovisnosti i samostalnosti u radu.

Tijela za jednakost mogu biti vrijedni katalizatori promjena nužnih za stvaranje društva jednakosti, no samo ako su neovisna, funkcionalna, efikasna i snažna, upozorila je 15. lipnja 2016. Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET) te pozvala na kreiranje europskih standarda za rad tijela koje okuplja.

„Tijela za jednakost ključna su u borbi protiv diskriminacije, što uključuje i efikasnu implementaciju europskog antidiskriminacijskog zakonodavstva. Za inkluzivna društva diljem Europe, nužno je da su ova tijela neovisna i učinkovita te da imaju snagu i resurse koji su im potrebni kako bi jednakost bila poštivana i dostupna svima. Europska komisija je odlučna u svojoj namjeri da osnažuje tijela za jednakost i stvori uvjete u kojima ona mogu dosegnuti svoj puni potencijal“, izjavila je Vera Jourova, povjerenica Europske komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

Više...

Pučka pravobraniteljica, ujedno i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Lora Vidović, pridružila se čelnicima mreža institucija iz drugih regija u sjedištu UN-a u New Yorku, gdje su se okupili kako bi nastavili jačati postojeću suradnju u zaštiti i promociji ljudskih prava, kako međusobno, tako i s organizatorima susreta - Programom UN-a za razvoj (UNDP), Uredom visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) i svojom matičnom organizacijom - Globalnim savezom nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI).

Više...

Gruzijski ombudsman ugostio je od 30. svibnja  do 3. lipnja 2016. treću Akademiju nezavisnih institucija za ljudska prava. Događaj je organiziran u suradnji s Europskom mrežom institucija za ljudska (ENNHRI), Uredom OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i gruzijskim Institutom za javne poslove (GIPA).  Dvadeset i četiri sudionika, uključujući i pučku pravobraniteljicu te njezine suradnike, raspravljali su o principima koji se odnose na status nezavisnih institucija za ljudska prava (NHRI) sukladno Pariškim načelima, o praćenju ljudskih prava, suradnji s civilnim društvom, prevenciji mučenja i zaštiti ljudskih prava u suzbijanju terorizama.

Lora Vidović, pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske i predsjedateljica ENNHRI-jem, naglasila je kako je "NHHRI akademija važno događanje usmjereno na izgradnju kapaciteta, koje pokriva dobro odabrane i aktualne teme. Sigurna sam kako će sudionici ovo iskustvo iskoristiti za daljnje jačanje svoga, na znanju utemeljenoga, autoriteta i neovisnosti institucija za zaštitu ljudskih prava."

Više...
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914