Međunarodna suradnja

Suradnja pučke pravobraniteljice s relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama važan je segment rada na zaštiti i promicanju ljudskih prava i sloboda te jednakog postupanja. Ona omogućuje praćenje stanja tih područja, razvoja međunarodnih propisa i standarda te usklađenost hrvatskog zakonodavstva s njima, te razmjenu znanja i iskustava s drugim ombudsmanskim i ljudskopravaškim institucijama, tijelima za suzbijanje diskriminacije te Nacionalnim preventivnim mehanizmima.

Aktivnosti uključuju međusobno informiranje, sudjelovanje na konferencijama, seminarima i stručnim skupinama, sudjelovanje u radu međunarodnih radnih skupina, članstvo u vodstvu organizacija i mnoge druge. Važan segment je i neovisno izvještavanje regulirano međunarodnim ugovorima.

Sve navedeno pučka pravobranitelja poduzima kao jedina neovisna nacionalna institucija u RH sa Statusom A pri Međunarodnom koordinacijskom odboru UN-a, sukladno kriterijima tzv. Pariških načela, što znači da udovoljava najvišim međunarodnim standardima neovisnosti i samostalnosti u radu.

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch u godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu navodi da je Hrvatska, koja je 1. srpnja 2013. postala 28. članica Europske unije, i dalje suočena s izazovima u području zaštite ljudskih prava. Ovo je prvo izvješće u kojem je Hrvatska stavljena u kontekst zemalja Europske unije i zemalja članica kod kojih postoji zabrinutost za stanje ljudskih prava. 

Više...

Dana 14.siječnja 2014. u hotelu Panorama u Zagrebu održan je skup, koji su organizirali Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć. Događaj je bio posvećen predstavljanju priručnika „Rješavanje potreba Roma u programskom razdoblju Strukturnih fondova od 2014. do 2020." te inicijativi za sudjelovanje dionika u procesu javnih konzultacija o uključivanju potreba Roma u dokumente Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Savjetovanju je nazočio savjetnik pučke pravobraniteljice Aron Pecnik.

Više...

Svrha okruglog stola, održanog u Hrvatskom saboru 12. prosinca, bila je obilježiti desetljeće implementacije prava na pristup informacijama u posjedu tijela javne vlasti, evaluirati učinjeno te naglasiti mogućnosti koje donosi novi Zakon o pravu na pristup informacijama i nova neovisna institucija povjerenika za informiranje. U radu  skupa sudjelovala je zamjenica pučke pravobraniteljice Jagoda Novak. Usvojeni su i zaključci  koje je uobličio prof. dr. Josip Kregar, te će biti dostavljeni relevantnim tijelima, među ostalim da se Povjerenici osiguraju dodatna sredstva za rad Ureda budući iznos od 1,4 milijuna kuna nije dostatan; da se potakne ratifikacija Konvencije Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima.

Više...
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914