Međunarodna suradnja

Suradnja pučke pravobraniteljice s relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama važan je segment rada na zaštiti i promicanju ljudskih prava i sloboda te jednakog postupanja. Ona omogućuje praćenje stanja tih područja, razvoja međunarodnih propisa i standarda te usklađenost hrvatskog zakonodavstva s njima, te razmjenu znanja i iskustava s drugim ombudsmanskim i ljudskopravaškim institucijama, tijelima za suzbijanje diskriminacije te Nacionalnim preventivnim mehanizmima.

Aktivnosti uključuju međusobno informiranje, sudjelovanje na konferencijama, seminarima i stručnim skupinama, sudjelovanje u radu međunarodnih radnih skupina, članstvo u vodstvu organizacija i mnoge druge. Važan segment je i neovisno izvještavanje regulirano međunarodnim ugovorima.

Sve navedeno pučka pravobranitelja poduzima kao jedina neovisna nacionalna institucija u RH sa Statusom A pri Međunarodnom koordinacijskom odboru UN-a, sukladno kriterijima tzv. Pariških načela, što znači da udovoljava najvišim međunarodnim standardima neovisnosti i samostalnosti u radu.

Europska komisija objavila je 14. travnja četvrto godišnje izvješće o primjeni Povelje o temeljnim pravima Europske unije, koje pokazuje da važnost i ugled Povelje i dalje raste. Sudovi u svojim odlukama sve više primjenjuju Povelju, a nacionalni suci sve su svjesniji utjecaja Povelje, pa Europskom sudu pravde, upućuju zahtjeve za smjernice o njezinoj primjeni. U izvješću se prati postignuti napredak i utvrđuju izazovi i problemi, budući da Europska komisija temeljna prava smatra središtem svih politika Unije, pa Povelji nastoji postupno, ali trajno udahnuti život mjerama za promicanje i zaštitu prava građana EU koje su utemeljene na odredbama Povelje.

Više...

„Europa je danas dom za 10 do12 milijuna Roma od kojih mnogi žive u strahu od prisilnog iseljenja, policijskog uznemiravanja i nasilnih napada. Uvjeti u kojima su Romi prisiljeni živjeti rezultat su godina službenog zanemarivanja i sustavne diskriminacije. Međutim, daleko od toga da priznaju da je ovakva situacija rezultat njihovog neuspjeha u osiguranju ljudskih prava Roma, neki europski čelnici okrivili su same Rome jer se "nisu uspjeli integrirati"."

Više...

Povodom Međunarodnog dana Roma 8. travnja 2014. organiziran je u Čakovcu okrugli stol Multikulturalnost u odgoju i obrazovanju – Međimurje danas. Na poziv organizatora, Učiteljskog fakulteta – odsjeka u Čakovcu, zamjenica Jagoda Novak sudjelovala je na skupu izlaganjem na temu: Izjednačavanje obrazovnih šansi i uloga socijalne države kao preduvjeti zastupljenosti Roma/kinja u visokome obrazovanju.

Više...
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914