Europski sud za ljudska prava
Europski sud za ljudska prava je međunarodni sud nadležan odlučivati o pojedinačnim ili međudržavnim  zahtjevima koji se odnose na povredu građanskih i političkih prava sadržanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima. Od 1998. ustrojen je kao stalni sud kojem pojedinci mogu izravno podnositi svoje zahtjeve. Sud donosi presude obvezujuće za zemlje na koje se presude odnose, a one dovode do promjene zakonodavstva i administrativne prakse u državama Vijeća Europe u velikom broju područja. Sud svojom sudskom praksom čini Konvenciju snažnim sredstvom za osiguranje vladavine prava i demokracije u Europi.   Prijevod Europske konvencije o ljudskim pravima možete pronaći ovdje.   Profil Hrvatske možete pronaći ovdje.
Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava
Povjerenik za ljudska prava je nezavisna institucija unutar Vijeća Europe koja je zadužena za promicanje zaštite ljudskih prava u državama članicama. Povjerenik ima zadaću podizanja svijesti o ljudskim pravima te promicanja razvoja nacionalnih struktura za zaštitu ljudskih prava, a svoje aktivnosti provodi putem dijaloga s vladama, odnosno posjeta zemljama članicama i davanja preporuka.
Europski odbor za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja - CPT
Europski odbor za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja organizira posjete mjestima pritvora, ocjenjujući načine postupanja prema  osobama lišenim slobode. Ta mjesta obuhvaćaju zatvore, pritvore za maloljetnike, policijske postaje, ustanove za imigrante, psihijatrijske bolnice, domove socijalne skrbi i sl. Izaslanstva CPT-a imaju neograničen pristup mjestima pritvora i pravo kretanja unutar takvih mjesta bez ograničenja.   Prijevod Europske konvencije o sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja možete pronaći ovdje.   Izvješće za Hrvatsku možete pronaći ovdje.
Europski odbor za sprečavanje rasizma i netolerancije - ECRI
Europski odbor za sprečavanje rasizma i netolerancije je tijelo za ljudska prava Vijeća Europe, sastavljeno od nezavisnih stručnjaka, zaduženo za borbu protiv rasizma, ksenofobije, antisemitizma, netolerancije i diskriminacije na temelju rase, nacionalnog /etničkog podrijetla, državljanstva, vjere i jezika te odnedavno spolne orijentacije. Djeluje iz perspektive zaštite ljudskih prava, a u svijetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, dodatnih protokola i prateće sudske prakse. Uz generalne preporuke (GPR) s područja svog mandata, ECRI priprema izvješća o stanju u državama članicama VE vezano za svoj mandat, koja uključuju preporuke državama.   Izvješće za Hrvatsku možete pronaći ovdje.
Odbor za učinkovitost pravosuđa - CEPEJ
Odbor za učinkovitost pravosuđa sastavljen je od predstavnika 47 zemalja članica Vijeća Europe i povjerene su mu sljedeće zadaće: predlaganje državama pragmatičnih rješenja što se tiče pravosudne organizacije, omogućavanje bolje provedbe standarda Vijeća Europe u području  pravosuđa, rasterećenje Europskog suda za ljudska prava pružanjem članicama djelotvornih rješenja kako bi se spriječilo kršenje prava na pošteno suđenje u razumnom roku. Cilj CEPEJ-a je poboljšanje učinkovitosti i funkcioniranja pravosuđa u državama članicama, te razvoj u provedbi instrumenata koje je Vijeće Europe usvojilo u tu svrhu.   Posljednju evaluaciju Hrvatske (2014) možete pronaći ovdje.   Profil Hrvatske pogledajte ovdje.
Odbor za socijalna prava – ECSR
Odbor se sastoji od 151neovisnog i nepristranog stručnjaka, izabranih od strane Odbora Ministara. Zadaća ESCR-a  je ocjenjivanje usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i prakse s Europskom socijalnom poveljom.   Prijevod Europske socijalne povelje možete pronaći ovdje.   Više o Hrvatskoj u odnosu na Povelju možete doznati ovdje
Savjetodavni odbor za okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina
Savjetodavni odbor za okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina je neovisno stručno tijelo odgovorno za procjenu provedbe Konvencije u državama potpisnicama i savjetovanje s Odborom ministara. Rezultat ove procjene sastoji se od detaljnih mišljenja pojedinih zemalja usvojenih nakon postupka procjene. On uključuje pregled državnih izvješća i drugih izvora informacija, kao i sastanke s vladinim sugovornicima, predstavnicima nacionalnih manjina i ostalim relevantnim čimbenicima.   Prijevod Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina možete pronaći ovdje.   Posljednje izvješće za Hrvatsku (2009) možetepronaći ovdje.
Odbor za europsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima
Odbor za europsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima je odgovoran za provođenje mehanizama koji su predviđeni Poveljom. Njegova uloga je ispitati stvarno stanje regionalnih ili manjinskih jezika u svakoj državi, izvijestiti Odbor ministara o ispunjavanju obveza države potpisnice povelje i poticati državu na veći angažman, kada je potrebno.   Prijevod Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima možete pronaći ovdje.   Posljednje izvješće za Hrvatsku  (2014) možete pronaći ovdje.
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914