Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava - OHCHR
Visoki povjerenik za ljudska prava glavni je dužnosnik za ljudska prava Ujedinjenih naroda i na čelu je OHCHR-a. Prioriteti OHCHR-a su jačanje međunarodnih mehanizama za ljudska prava, jednakost i borba protiv diskriminacije, jačanje odgovornosti i vladavine prava, integriranje ljudskih prava u razvoj i ekonomiju, širenje demokratskog prostora i zaštita ljudskih prava u situacijama sukoba, nasilja i nesigurnosti.   Profil Hrvatske možete pronaći ovdje.
VIJEĆE UN-A ZA LJUDSKA PRAVA
Vijeće za ljudska prava je tijelo odgovorno za promicanje i zaštitu ljudskih prava diljem svijeta, rješavanje pojava kršenja ljudskih prava te davanje preporuka. Vijeće ima mandat za raspravljanje o svim pitanjima ljudskih prava koja zahtijevaju pozornost međunarodne zajednice. Vijeće za ljudska prava broji 47 država članica UN-a koje bira Opća skupština UN-a na razdoblje od 3 godine, a zasjeda u Ženevi.
Odbor za ljudska prava - ICCPR
Odbor za ljudska prava je tijelo neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima država potpisnica. Sve države dužne su podnijeti redovita izvješća Odboru o stanju građanskih i političkih prava. Države moraju podnijeti izvješće godinu dana nakon pristupanju Odboru, a zatim kada to zahtijeva Vijeće (obično svake četiri godine).  Odbor pregledava svako izvješće i daje zaključne preporuke državama.   Prijevod Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima možete pronaći ovdje.   Posljednje Izvješće za Hrvatsku (2014) možete pronaći ovdje.    
Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava - ICESCR
Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava je tijelo koje prati provedbu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u državama potpisnicama- . One su dužne podnijeti izvješća o stanju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava svakih pet godina. Odbor pregledava izvješće i daje zaključne preporuke državama, a čini ga 18 neovisnih stručnjaka. Prijevod Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima možete pronaći ovdje.
Odbor za eliminaciju rasne diskriminacije - CERD
Odbor za eliminaciju rasne diskriminacije je tijelo neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije u državama potpisnicama. Sve države potpisnice dužne su podnijeti izvješća o provedbi Konvencije svakih pet godina. Odbor pregledava  izvješće i daje zaključne preporuke državama.   Prijevod Konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije možete pronaći ovdje.   Posljednje izvješće za Hrvatsku (2010) možete pronaći ovdje.
Odbor za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena - CEDAW
Odbor za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena je tijelo neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. CEDAW odbor se sastoji od 23 stručnjaka za ženska prava iz cijelog svijeta. Sve države potpisnice Konvencije dužne su podnijeti izvješća svake četiri godine o provedbi Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.   Prijevod Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena možete pronaći ovdje.   Posljednje izvješće za Hrvatsku (2013) možete pronaći ovdje.
Odbor protiv mučenja - CAT
Odbor protiv mučenja je tijelo sastavljeno od 10 neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja u državama potpisnicama. Sve države članice dužne su podnijeti izvješće o provedbi Konvencije svake četiri godine. Odbor pregledava izvješće i daje zaključne preporuke državama.   Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja možete pronaći ovdje. Posljednje izvješće pučke pravobraniteljice CAT-u možete pronaći ovdje. Komentare Vlade RH na preporuke CAT-a možete pronaći ovdje
Pododbor za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja - SPT
Pododbor za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja nova  je vrsta tijela u sustavu ljudskih prava Ujedinjenih naroda. SPT je osnovan u skladu s odredbama Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja. Ima preventivan mandat usmjeren na inovativan, održiv i proaktivan pristup prevenciji mučenja i nehumanog postupanja.    Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja možete pronaći ovdje.
Odbor za prava djeteta - CRC
Odbor za prava djeteta je tijelo sastavljeno od  18 neovisnih stručnjaka koje prati provedbu Konvencije o pravima djeteta u državama potpisnicama.   Prijevod Konvencije o pravima djeteta možete pronaći ovdje.   Posljednje izvješće za Hrvatsku (2006) možete pronaći ovdje
Odbor za prava osoba s invaliditetom - CRPD
Odbor za prava osoba s invaliditetom je tijelo neovisnih stručnjaka koji prati provedbu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u državama potpisnicama. Sve države potpisnice dužne su podnijeti izvješće o provedbi Konvencije svake četiri godine. Odbor pregledava izvješće i daje zaključne preporuke državama.   Prijevod Konvencije o pravima osoba s invaliditetom možete pronaći ovdje.   Posljednji izvještaj za Hrvatsku (2013) možete pronaći ovdje
Međunarodna organizacija rada - ILO
Međunarodna organizacija rada osnovana je 1919.usporedno s Ligom naroda. Sjedište organizacije je u Ženevi. Glavni cilj Organizacije je osiguranje boljih uvjeta rada i sveukupnog položaja radnika. Glavni ciljevi organizacije su promicanje prava na rad, poticanje mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje socijalne zaštite i jačanja dijaloga u pitanjima vezanima uz rad. Jedinstvena tripartitna struktura organizacije daje jednako pravo glasa radnicima, poslodavcima i vladama kako bi osigurala odražavanje njihovih stavova u standardima i oblikovanju politika i programa.
Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice - UNHCR
Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice djeluje temeljem mandata za upravljanje i koordiniranje međunarodnih operacija zaštite izbjeglica i rješavanje izbjegličkih pitanja u cijelom svijetu. Glavni cilj Ureda je zaštita prava i dobrobiti izbjeglica. UNHCR svakome kome je to potrebno nastoji osigurati korištenje prava na azil i pronalaženje sigurnog utočišta u drugoj državi, uz mogućnost dobrovoljnog povratka kući, lokalne integracije ili preseljenja u treću zemlju. U mandat UNHCR-a također ulazi pružanje pomoći osobama bez državljanstva. 
Program Ujedinjenih naroda za razvoj - UNDP
Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) je globalna razvojna mreža Ujedinjenih naroda, koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. Najveći je program UN-a, osnovan radi ubrzanja razvojnog procesa u nerazvijenim zemljama putem pružanja financijske i tehničke pomoći. Usmjeren je na niz razvojnih potreba, uključujući unapređenje uvjeta života i ekonomskih prilika u područjima pogođenim ratom, te ruralnim i teško pristupačnim područjima, promicanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, zagovaranje potpune socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, manjina i drugih ranjivih skupina te jačanje pravosuđa.
Program Ujedinjenih naroda za borbu protiv HIV/AIDS-a - UNAIDS
Program Ujedinjenih naroda za borbu protiv HIV/AIDS-a ima osnovni zadatak pokrenuti odgovornost za globalno zdravlje i suočavanje s izazovima HIV/AIDS-a.  Razvijajući partnerstvo u okviru sustava UN-a (UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO, WHO i Svjetsku banku)  i individualnih država članica, UNAIDS osigurava osnove za međunarodno djelovanje i potpomaže nove inicijative na nacionalnoj razini. 
UPR
Istaknuto Međunarodno- Međuizvješće o preporukama vijeća za ljudska prava prema mehanizmu univerzalnog periodičkog pregleda (2013) Međunarodno- Izvješća PPa - Univerzalni periodični pregled stanja ljudkih prava i preporuke 2010 (1.ciklus) Međunarodno - Preporuke Vladi RH- prvi ciklus Međunarodno- Izvješća PPa - UPR engleski 2014 (2.ciklus) Međunarodno- Izvješća PPa - UPR preporuke- engleski 2014(2.ciklus) Međunarodno- Izvješća PPa - UPR hrvatski 2014 2014 (2.ciklus) Međunarodno- Izvješća PPa  UPR preporuke-hrvatski 2014 (2.ciklus) Međunarodno- Izvješća Vlade RH - UPR državno izvješće Promocija i suradnja- U hrvatskom Saboru održan okrugli stol o UPR mehanizmu ljudskih prava UN-a Promocija i suradnja - Viskoj povjerenici za ljudska prava UN-a predano drugo UPR izvješće za Hrvatsku Promocija i suradnja - Razmjena informacija  s novinarima (najava UPR izvješća)   Linkovi / dokumenti sa OHCHR-a: Decision adopted by the Human Rights Council  16/111 Outcome of the Universal Periodic Review: Croatia Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Croatia (February 2011) Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Croatia (January 2011) ADVANCE QUESTIONS TO CROATIA – Add.3 ADVANCE QUESTIONS TO CROATIA – Add.2 ADVANCE QUESTIONS TO CROATIA – Add.1  ADVANCE QUESTIONS TO CROATIA (UK) Summary prepared by the Office of the High Commissioner  for Human Rights in accordance with paragraph 15 (c) of the  annex to Human Rights Council resolution 5/1  Croatia National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1 Croatia Human Rights Council adopts outcomes of Universal Periodic Review on the Marshall Islands, Croatia and Jamaica   Ostali Linkovi UPR Info‘s Database of UPR recommendations and voluntary pledges- Croatia News-Universal Periodic Review: Croatia Submission to the 9th UPR session (November 2010) Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: The Republic of Croatia
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914