Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju europski poslovi  postali su dio naše unutarnje politike  jer  sve odluke koje se donose na razini EU tiču se najšireg kruga građana i zato je važno uključivanje civilnoga društva u proces donošenja odluka i pripremu nacionalnih stajališta, istaknuto je na konferenciji  održanoj 16. rujna 2014. u Kući Europe u okviru Programa Europske unije za Hrvatsku  IPA 2010 Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova u obavljanju uloge nacionalnog koordinatora EU poslova.

Više...

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović 2. rujna 2014. godine održala je sastanak s dr. sc. Sinišom Vargom, ministrom zdravlja. Na sastanku su prisustvovale i zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić, savjetnice pučke pravobraniteljice Ksenija Bauer i Silvija Trgovec Greif te pomoćnica ministra zdravlja Dijana Cimera, načelnica Sektora za pravne poslove Jasminka Katić-Bubaš i voditeljica Regionalnog ureda HZZO-a Split Natalija Bralić.

Više...

Ostale Novosti

  • 1