Gruzijski ombudsman ugostio je od 30. svibnja  do 3. lipnja 2016. treću Akademiju nezavisnih institucija za ljudska prava. Događaj je organiziran u suradnji s Europskom mrežom institucija za ljudska (ENNHRI), Uredom OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i gruzijskim Institutom za javne poslove (GIPA).  Dvadeset i četiri sudionika, uključujući i pučku pravobraniteljicu te njezine suradnike, raspravljali su o principima koji se odnose na status nezavisnih institucija za ljudska prava (NHRI) sukladno Pariškim načelima, o praćenju ljudskih prava, suradnji s civilnim društvom, prevenciji mučenja i zaštiti ljudskih prava u suzbijanju terorizama.

Lora Vidović, pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske i predsjedateljica ENNHRI-jem, naglasila je kako je "NHHRI akademija važno događanje usmjereno na izgradnju kapaciteta, koje pokriva dobro odabrane i aktualne teme. Sigurna sam kako će sudionici ovo iskustvo iskoristiti za daljnje jačanje svoga, na znanju utemeljenoga, autoriteta i neovisnosti institucija za zaštitu ljudskih prava."

Više...

„Poštivanje temeljnih prava u EU prošle godine bilo je stavljeno na kušnju, budući da su se pojavili napadi na mnoge slobode, prava i vrijednosti na kojima je Europa utemeljena. Europska unija i zemlje članice moraju čvrsto braniti prava koja su zakonom dana svima, bez obzira na to žive li već naraštajima u EU ili su tek došli na njezin teritorij“. Riječi su to Michaela O’Flahertya, direktora Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) povodom predstavljanja Izvješća o temeljnim pravima, u kojem se ističu izazovi i postignuća u brojnim područjima ljudskih prva diljem EU u 2015. godini.

Više...

Češka pravobraniteljica Ana Šabatova sa suradnicima boravila je 23. i 24. svibnja 2016. u radnom posjetu Uredu pučke pravobraniteljice. Tom je prigodom pučka pravobraniteljica Lora Vidović predstavila rad institucije, njene višestruke ovlastiti te problematiku ljudskih prava iz godišnjega Izvješća za 2015. godinu. U razgovorima sa zamjenicima i savjetnicima razmatrana su konkretna pitanja iz djelokruga rada pojedine službe, način rješavanja pritužbi, sličnosti i razlike u ovlastima te postupanja dviju srodnih institucija.

Više...

Ostale Novosti

  • 1