Češka pravobraniteljica Ana Šabatova sa suradnicima boravila je 23. i 24. svibnja 2016. u radnom posjetu Uredu pučke pravobraniteljice. Tom je prigodom pučka pravobraniteljica Lora Vidović predstavila rad institucije, njene višestruke ovlastiti te problematiku ljudskih prava iz godišnjega Izvješća za 2015. godinu. U razgovorima sa zamjenicima i savjetnicima razmatrana su konkretna pitanja iz djelokruga rada pojedine službe, način rješavanja pritužbi, sličnosti i razlike u ovlastima te postupanja dviju srodnih institucija.

Više...

Svakodnevno smo svjedoci zločina iz mržnje usmjerenih na vjerske manjine i migrante diljem EU. Upravo iz tog razloga, Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) objavila je 28. travnja 2016. zbirku primjera dobre prakse u borbi protiv takve vrste zločina iz svih članica EU, što je rezultat aktivnosti Radne skupine za suzbijanje zločina iz mržnje.

„Zločini iz mržnje nanose štetu ne samo žrtvi, nego i ostalima iz iste skupine te potkopavaju socijalnu koheziju, što si u ovom trenutku ne može priuštiti nitko. Kako bi smo se učinkovito borili protiv takvog načina ponašanja, moramo ujediniti sve resurse koji su nam na raspolaganju i dobre prakse kojih ima širom EU“, rekao je direktor FRA Michael O'Flaherty.

Više...

Agencija za temeljna prava u svojemu mjesečnom biltenu o migracijama objavila je da je u devet država članica EU koje je istraživala, pronašla različito reguliranje zdravstvene skrbi za migrante. Na osnovi prikupljenih podataka iz Hrvatske, Austrije, Bugarske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Slovenije i Švedske) uočeno je da se u većini država zdravstveni pregledi provode za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, dok se tek u nekolicinizdravstveni pregledi osiguravaju svim novopridošlim migrantima. Također, u dijelu zemalja zdravstveni pregledi se provode radi detektiranja prenosivih bolesti, dok se u dijelu njih to čini i radi utvrđivanja individualnih zdravstvenih potreba i članova ranjivih skupina.. Nijedna država sustavno ne prikuplja podatke o zdravstvenom stanju novopridošlih migranata i osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, kao ni o njihovom korištenju zdravstvenih usluga. FRA podsjeća na obvezu država članica da pružaju zdravstvenu skrb bar u hitnim slučajevima pružanjem nužne pomoći u bolestima.

Više...

Ostale Novosti

  • 1