11164629 10152762765541510 5631240352631658425 nU četvrtak, 21. svibnja 2015. u Kući ljudskih prava predstavljen je Izvještaj o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu Kuće ljudskih prava, kojemu je prisustvovala zamjenica pučke pravobraniteljice Lidija Lukina Kezić sa savjetnicom.

Tom je prilikom zamjenica pučke pravobraniteljice pohvalila rad organizacija civilnog društva u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, istaknuvši kako Izvještaj pučke pravobraniteljice za 2014. godinu, koji je trenutno na dnevnom redu Hrvatskog sabora, prepoznaje gotovo iste probleme kao i ovaj Izvještaj organizacija civilnog društva.

Više...

umkiU Uredu pučke pravobraniteljice u Rijeci, na poziv pučke pravobraniteljice, 8. svibnja 2015. godine održan je sastanak između predstavnice Ureda pučke pravobraniteljice i predstavnika udruge Regionalni info centar za mlade Rijeka „UMKI“.

Sastanak je organiziran kako bi s predstavnicima/ama ove organizacije razmijenili informacije: s jedne strane o radu Ureda pučke pravobraniteljice (ovlastima, zaprimanju pritužbi, primanju stranaka u Uredu) i planovima za suradnju s organizacijama civilnog društva te s druge strane, o aktivnostima i planovima organizacije Regionalni info centar za mlade.

Više...

Beč-fotoU Beču su 4. i 5. svibnja održani sastanci savjetnika za komunikacije i odnose s javnošću u organizaciji FRA (Agencije Europske unije za temeljna prava), EQUINET-a (Europske mreže tijela za promicanje jednakosti) i ENNHRI-a (Europske mreže institucija za ljudska prava) s ciljem jačanja suradnje, razmjene iskustava između pojedinih institucija i njihovih članova te pronalaženja novih načina suradnje i međusobne potpore komunikaciji o zaštiti temeljnih prava na nacionalnoj i europskoj razini. Sastanku je prisustvovala savjetnica za promicanje ljudskih prava, suradnju i odnose s javnošću.

Sastanak članova Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) otvorila je Debbie Kohner, glavna tajnica, Glavnog tajništva ENNHRI-a. Radna grupa usredotočila  se na komunikacijsku strategiju s ciljem određivanja prioriteta u idućih godinu dana i načine provedbe dogovorenog. Dogovoreno je da se formiraju manje radne grupe koje će se angažirati na izvedbi i razvoju Web stranice, brendiranju ENNHRI-a, te razvoju politika.

Više...

Ostale Novosti

  • 1