Globalni savez nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), koji okuplja više od 110 institucija iz cijelog svijeta, pozdravio je usvajanje Globalnog sporazuma za sigurne, redovne i regularne migracije (tzv. Marakeški sporazum) i pozvao sve dionike da rade na njegovoj provedbi.

Naročito su istaknuli potrebu primjene ljudskopravaškoga pristupa prilikom provedbe Sporazuma, koji bi trebao ukjučivati međunarodne i regionalne obveze država u odnosu na ljudska prava. Također su pozvali sve države koje još nisu ratificirale Međunarodnu konvenciju o pravima radnika migranata i njihovih obitelji, među kojima je i Hrvatska, da to učine. GANHRI je naglasio i potrebu da države promiču i štite prava migranata, bez obzira na njihov migrantski status, a sve dionike pozvao da ta prava nadgledaju, u okviru svih mehanizama koje im pružaju UN-ova tijela zadužena za praćenje provođenja konvencija za ljudska prava.

Više...

Europska mreža tijela za jednakost EQUINET organizirala je trodnevni seminar o govoru mržnje, u Rimu od 19. do 21. studenoga 2018. godine, u suradnji s talijanskim Nacionalnim uredom za borbu protiv rasne diskriminacije (UNAR). Seminar je bio usmjeren na razumijevanje fenomena govora mržnje i načine na koje tijela za jednakost mogu njime upravljati i prevenirati ga.

Više...

Problemi osoba afričkog podrijetla diljem EU, koji se redovito suočavaju s rasnom diskriminacijom, rasističkim zločinima, rasnim profiliranjem i socijalnom isključenošću, bili su tema skupa koji je 28. studenoga 2018. održan u Europskom parlamentu u Briselu, a organizirala ga je Agencija za temeljna prava Europske unije (FRA) i Međugrupa Europskog parlamenta za antirasizam i raznolikost, kojom prigodom je javno predstavljeno izvješće Agencije za temeljna ljudska prava Europske unije (FRA) o iskustvima osoba afričkog podrijetla u Europskoj uniji pod nazivom „Biti crn u EU“. Domaćini događaja bile su zastupnice u Europskom parlamentu Cecile Kyenge, Malin Bjork i Međugrupa Europskog parlamenta za antirasizam i raznolikost.

Više...

Ostale Novosti

  • 1