Netolerancija i diskriminacija temeljem vjere ili uvjerenja bile su središnja tema konferencije na visokoj razini, koju je 22. listopada 2018. u Rimu organizirala Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Bila je to prilika za raspravu o ovoj važnoj temi, uključujući i o dobrim praksama vezanim uz borbu protiv antisemitizma, netolerancije prema muslimanima, kršćanima i pripadnicima drugih religija, kao i drugim izazovima koji izazivaju zabrinutost diljem regije OESS-a. Na konferenciji su, između ostalih, sudjelovali dužnosnici vlada, predstavnici civilnog društva i vjerskih zajednica.

Više...

Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), kojom od ožujka 2015. predsjeda pučka pravobraniteljica Lora Vidović, održala je skupštinu i godišnju konferenciju 24. i 25. listopada 2018. u Ateni. Na njoj je sudjelovalo više od 100 ključnih dionika iz šire Europe, a središnja tema bila je podrška nacionalnih institucija za ljudska prava u širenju demokratskog prostora i podršci ostalim zaštitnicima ljudskih prava.

Više...

Ostale Novosti

  • 1