Završna konferencija ENNHRI projekta o ljudskim pravima starijih osoba u dugoročnoj skrbi održana je 28. studenog u Bruxellesu. Na njoj su predstavljeni ključni nalazi iz projekta, kao i dodatne smjernice za provedbu pristupa utemeljenog na ljudskim pravima u dugoročnoj skrbi, namijenjene kreatorima politika, pružateljima usluga skrbi i zagovornicima prava starijih osoba. Događaj je okupio sudionike iz čitave Europe koji se bave planiranjem i pružanjem dugotrajne skrbi za starije osobe, uključujući predstavnike nacionalnih institucija za ljudska prava (NHRI), kreatore politika i pružatelje usluga skrbi.

Projekt su provodile nacionalne institucije za ljudska prava u Belgiji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Litvi i Rumunjskoj. Izvješće ENNHRI-a analizira nacionalne nalaze i identificira ključne trendove u stanju ljudskih prava vezanih uz dugoročnu skrb za starije osobe u Europi.

Više...

Europska komisija posvetila je 20. i 21. studenog 2017. godišnji kolokvij pravima žena u turbulentnim vremenima, s ciljem otvaranja rasprave o najboljim načinima promicanja i zaštite prava žena u EU-u. Na njemu su političari, znanstvenici, predstavnici neovisnih institucija za ljudska prava i tijela za jednakost, novinari i aktivisti te predstavnici nevladinih organizacija, tvrtki i međunarodnih organizacija raspravljali o seksualnom uznemiravanju, nasilju nad ženama, razlikama u plaćama između spolova te ravnoteži između poslovnog i privatnog života.

Više...

Opća skupština UN-a proglasila je  razdoblje od 2015. do 2024. Međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, navodeći potrebu jačanja nacionalne, regionalne i međunarodne suradnje u odnosu na pravo ovih osoba na potpuno sudjelovanje u gospodarskom, društvenom, kulturnom, građanskom i političkom životu, te puno i ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima društva.

Više...

Ostale Novosti

  • 1