Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch u godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu navodi da je Hrvatska, koja je 1. srpnja 2013. postala 28. članica Europske unije, i dalje suočena s izazovima u području zaštite ljudskih prava. Ovo je prvo izvješće u kojem je Hrvatska stavljena u kontekst zemalja Europske unije i zemalja članica kod kojih postoji zabrinutost za stanje ljudskih prava. 

Više...

Dana 14.siječnja 2014. u hotelu Panorama u Zagrebu održan je skup, koji su organizirali Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć. Događaj je bio posvećen predstavljanju priručnika „Rješavanje potreba Roma u programskom razdoblju Strukturnih fondova od 2014. do 2020." te inicijativi za sudjelovanje dionika u procesu javnih konzultacija o uključivanju potreba Roma u dokumente Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Savjetovanju je nazočio savjetnik pučke pravobraniteljice Aron Pecnik.

Više...

Ostale Novosti

  • 1