Polazeći od činjenice da je Zakon o kaznenom postupku suštinski zakon koji ne samo da mora osigurati učinkovit kazneni progon i kažnjavanje počinitelja, već se njime nužno postavljaju jasne granice zadiranja države u temeljna ljudska prava, pučka je pravobraniteljica 30. kolovoza 2013. Ministarstvu pravosuđa dostavila mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, o čijem Prijedlogu je u tijeku plenarna rasprava u Hrvatskom saboru.
U mišljenju smo iznijeli s jedne strane stavove o postupku donošenja ZKP-a, koju za ishod smatramo presudnom, načelima zakonskog reguliranja kaznenoga postupka, te o samom sadržaju dostavljenog Nacrta, posebice u dijelu koji se odnosi na ljudska prava osoba lišenih slobode, koji je u izravnoj nadležnosti pučke pravobraniteljice.

Više...

Povodom prijepora povezanih uz postavljanje ploča sa dvojezičnim natpisima u Vukovaru, koje se postavljaju u skladu sa odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i rezultatima popisa stanovništva prema kojem u Vukovaru živi više od jedne trećine građana srpske nacionalne manjine, pučka pravobraniteljica želi naglasiti kako puno poštovanje manjinskih prava treba biti sastavni dio svakodnevice, kako pripadnika manjine, tako i većine.

Više...

Na sjednici održanoj 7. lipnja 2013. godine Hrvatski je sabor izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Prihvaćen je i amandman koji je Odboru za ljudska prava i prava naiconalnih manjina uputila pučka pravobraniteljica Lora Vidović. Amandman se odnosi na odobrenje stalnog boravka strancima koji su rođeni i od rođenja žive na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nisu mogli utjecati, nisu imali regulirani boravak.

Više...

Ostale Novosti

  • 1