Agencija EU za temeljna prava (FRA) okupila je od 24. do 27. rujna 2018. više od 700 stručnjaka, umjetnika i organizacija civilnog društva iz područja ljudskih prava te predstavnika europskih institucija i međunarodnih organizacija, na Forumu o temeljnim pravima. Cilj je bio, u vremenu kada su društva diljem Europe polarizirana, a osjetne su i posljedice mjera štednje, razmijeniti ideje, znanje i iskustva u promicanju i zaštiti ljudskih prava.

Više...

U sklopu višednevnoga studijskog boravka u Zagrebu, članovi Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu, ljudska prava i peticije Senata - gornjeg doma Parlamenta Republike Češke, u pratnji češkoga veleposlanika u Republici Hrvatskoj Vladimira Zavázala, posjetili su 17. rujna 2018. Ured pučke pravobraniteljice, kako bi se detaljnije upoznali s pravima i položajem nacionalnih manjina u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na češku manjinu. Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter predstavila je nadležnosti i rad institucije, vezano za položaj nacionalnih manjina, provođenje Ustavnoga zakona o pravu nacionalnih manjina i zaštitu od diskriminacije.

Više...

Visoki povjerenik OESS-a za nacionalne manjine Lambert Zannier susreo se 4. rujna 2018. s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović i njezinom zamjenicom Tenom Šimonović Einwalter.

Sastanak je održan u sklopu službenog posjeta povjerenika Zanniera Hrvatskoj koji, nakon što je nedavno stupio na dužnost, obilazi sve države sudionice OESS-a.

Više...

Ostale Novosti

  • 1